AktualnościPsychologia - badania

Obecność w relacji coachingowej

Komunikacja niewerbalna

To, co w dużej mierze decyduje o skuteczności coachingu, to sama obecność coacha i komunikacja niewerbalna pomiędzy nim a klientem.

Badanie, które miało na celu sprawdzić, jaki wpływ na proces coachingu ma obecność coacha i komunikacja niewerbalna, która zachodzi pomiędzy nim a klientem, było finansowane przez Harvarda (Erdös i Ramseyer, 2021). Pod lupę wzięto nagrania wideo 184 par coach-klient. Każda z nich odbyła po dziesięć godzin coachingu.

Komunikacja niewerbalna jako narzędzie coacha

Na nagraniach widać, że coachowie, szczególnie na początku sesji, podążali za ruchem ciała klienta. Tym samym chcieli pokazać, że „nadają na tych samych falach”. Zwykle z upływem czasu intensywność tego ruchu malała. W założeniu ruch miał budować większe poczucie bezpieczeństwa u klienta. Okazuje się jednak, że gdy jest zbyt intensywny, przeszkadza mu w przeżywaniu emocji, zwłaszcza gdy coachee dotyka trudnych tematów. Rodzi się więc pytanie: Kiedy i jaką komunikację niewerbalną coach powinien stosować, aby zoptymalizować efekt sesji?

Jak wynika z z tego badania, w dużej mierze zależy to od potrzeb samego klienta. Na przykład osoby, które pracują nad jasno i konkretnie zdefiniowanym celem, wymagają od coacha mniej ruchów odzwierciedlających. Jednocześnie coach powinien być świadomy własnych wzorców reakcji. 

Ciało jest wrażliwe na ruch niczym przyrząd pomiarowy

Wyniki tego badania pokazują również, że…

  • klienci dostrzegają brak zgodności pomiędzy tym, co coach mówi, a tym, jakie ruchy wykonuje
  • coachowie muszą mieć też świadomość, w jaki sposób przebiega komunikacja niewerbalna podczas sesji i że klient jest w stanie odczytywać różne sygnały
  • w budowaniu relacji na poziomie niewerbalnym chodzi przede wszystkim o spontaniczne, niewymuszone i autentyczne reakcje. 

Warto jednocześnie pamiętać, że nasze ciało wiele komunikuje rozmówcy zanim jeszcze wypowiemy słowo, a sama komunikacja niewerbalna jest procesem dynamicznym i obustronnym. Chodzi w niej przede wszystkim o jej jakość, a nie ilość wykonywanych ruchów.

ŹRÓDŁO: Artykuł opublikowany w Coaching-Magazin.de numer 4.2021. Link do pełnego tekstu znajduje się tutaj.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button