OrganizacjeWiedza

Izba Coachingu

Izba Coachingu

Czym jest?

Izba Coachingu jest niezależną organizacją reprezentującą środowisko coachingowe w Polsce.

Dąży do tego, aby według określonych standardów, w poszanowaniu etyki oraz zapewniając najwyższą jakość, coaching stawał się profesją przyczyniającą się do społecznego rozwoju.

Izba Coachingu, ma za zadanie prowadzić coachów, aby ich działania były profesjonalne i budowały zaufanie do profesji.

Jest pierwszą na świecie izbą gospodarczą zrzeszającą podmioty prowadzące działalność w obszarze coachingu.

Coaching profesją rozwoju społecznego” myśl przewodnia – misja Izby Coachingu, wytycza dwa istotne dla coachingu aspekty: pierwszy to uznanie coachingu za profesję, drugi to wykorzystywanie coachingu dla społecznego rozwoju.

Izba została powołana, by:

 • działać na rzecz profesjonalizacji oraz rozwoju coachingu w Polsce w zgodzie z międzynarodowymi standardami etyki i metod pracy coacha;
 • integrować środowisko coachingowe w Polsce;
 • reprezentować interesy zrzeszonych w Izbie członków.

Oddziały Izby Coachingu

Możemy wyróżnić oddziały:

 • Dolnośląski
 • Łódzki
 • Podkarpacki
 • Świętokrzyski
 • Kujawsko-pomorski
 • Małopolski
 • Podlaski
 • Warmińsko-mazurski
 • Lubelski
 • Mazowiecki
 • Pomorski
 • Wielkopolski
 • Lubuski
 • Opolski
 • Śląski
 • Zachodniopomorski

Historia Izby Coachingu

Przygotowania do rejestracji Izby Coachingu trwały od 2007 r. i poprzedzone zostały rozmowami między przedstawicielami największych ówcześnie środowisk coachów.
Wśród tych osób wymienić należy Piotra Pilipczuka, Annę Ratajczyk, Pawła Sopkowskiego i Krzysztofa Piaseckiego, jakkolwiek lista osób zaangażowanych znacznie się później rozszerzyła. W efekcie zjazdu, który skupił ok. 70 uczestników zainteresowanych ideą wpierania rangi coachingu w Polsce oraz integracji przedstawicieli tej profesji, dlatego powołano Grupę Inicjatywną. Jej zadaniem było opracowanie wstępnego projektu ogólnokrajowej organizacji coachingu. Początkowo pozostawało sprawą otwartą, jaka forma prawna takiej organizacji będzie najbardziej odpowiednia. Grupa Inicjatywna miała dokonać analizy różnych możliwości i następnie wyboru najlepszej z nich.

Członkami Grupy Inicjatywnej lub osobami wspierającymi jej działania byli m.in. Mariusz Bonk, Dorota Hoffmann, Robert Izdebski, Grzegorz Kordek, Renata Paleń, Benedykt Peczko, Krystyna Pietrasińska, Przemysław Samociak, Wiesława Serkowska, Arkadiusz Siechowicz, Paweł Sopkowski, Anna Tychmańska, Anna Zaremba i Monika Zubrzycka-Nowak. Efektem prac tej grupy było przygotowanie projektu utworzenia Izby Coachingu jako formy prawnej najpełniej odpowiadającej rozwijaniu i promowaniu tej profesji. Podczas zebrania założycielskiego zorganizowanego przez Grupę Inicjatywną, na które zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji zainteresowanych ideą Izby, wybrane zostały pierwsze władze IC z prezes Małgorzatą Marczewską na czele oraz składem prezydium. Okazało się, że wybory te nie mogły być uznane za prawomocne ze względu na niedopełnienie formalności przez znaczną liczbę zgłoszonych wcześniej firm założycielskich. Wiele głosów należało później uznać za nieważne. Spowodowało to, że ilość pozostałych podmiotów była niewystarczająca do założenia Izby.

W konsekwencji Małgorzata Marczewska i jej współpracownicy utworzyli niejako drugą Grupę Inicjatywną, która kontynuowała prace pierwszej. W rezultacie jej wysiłki doprowadziły do zebrania ponad stu podmiotów założycielskich oraz do przygotowania zebrania założycielskiego Izby.

Izba Coachingu założona w marcu 2009 r. i zarejestrowana we wrześniu w Krajowym Rejestrze Sądowym została powołana do życia przez ponad 100 firm, które postawiły sobie za cel profesjonalizację coachingu i wspólne działania na rzecz rejestracji zawodu coacha.

Opracował: Benedykt Peczko

Powiązane artykuły

Back to top button