OrganizacjeWiedza

International Coaching Federation Poland

International Coach Federation Polska

International Coach Federation Polska jest częścią największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej zrzeszającej profesjonalnych coachów.

ICF działa na rzecz rozwoju branży usług coachingowych. Dba o standardy kompetencyjne i etyczne. Stanowi również platformę wymiany wiedzy i doświadczeń. Oferowany przez ICF system akredytacji stawia przed coachami i szkołami coachingowymi jednakowe wymagania na całym świecie.

Naszym celem jest wspieranie rozwoju coachingu w Polsce w oparciu o jasną definicję, standardy i normy etyczne wypracowane przez International Coach Federation.

W największych miastach Polski działają lokalne oddziały. Ich misją jest popularyzowanie coachingu zgodnego ze standardami ICF. Zarówno ICF Polska, jak i lokalne oddziały organizują konferencje, warsztaty i spotkania poświęcone profesjonalnemu coachingowi, rozwojowi branży i samych coachów.

Lokalne oddziały

skupiają członków ICF Polska w największych miastach Polski. Ich misją jest popularyzowanie coachingu zgodnego ze standardami ICF. Organizują też spotkania i warsztaty merytoryczne, m.in.:

  • Learning Forum – spotkania poświęcone rozwojowi coacha w obszarze Kluczowych Kompetencji ICF (możliwość uzyskania punktów CCE wymaganych do przedłużenia akredytacji)
  • Coaching Cafe – warsztaty poświęcone rozwojowi osobistemu i biznesowemu coacha
  • Narzędziownia – prezentacja narzędzi komercyjnych mających zastosowanie w coachingu

Raz do roku w maju, oddziały ICF Polska – podobnie jak coachowie zrzeszeni w ICF na całym świecie – organizują Międzynarodowy Tydzień Coachingu (International Coaching Week). W tym czasie odbywają się liczne spotkania i warsztaty, podczas których coachowie dzielą się  wiedzą, doświadczeniem, a także pokazują czym jest coaching i jakie korzyści może przynieść.

W spotkaniach mogą uczestniczyć zarówno coachowie należący do ICF Polska, jak i pozostali sympatycy coachingu.

Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Powiązane artykuły

Back to top button