Aktualności

Zawód Coacha rozpatrywany w Unii Europejskiej – Karta Zawodowa Coachingu, Mentoringu i Superwizji Coachów, Mentorów oraz Supervisorów

Zawód coacha

Organizacje i stowarzyszenia takie jak EMCC, ICF, AC, SFC zabiegają o ustanowienie zawodu coacha.

Istnieje duża szansa, że Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC) przychyli się do tej inicjatywy.
Coaching, mentoring i superwizja coachów, mentorów oraz superwizorów nie są zawodami regulowanymi prawnie. To powoduje, że osoby, które nie posiadają odpowiedniego szkolenia czy akredytacji mogą nazywać siebie coachem, mentorem albo superwizorem. Brak regulacji tworzy przestrzeń do różnego rodzaju nadużyć i przede wszystkim stwarza zagrożenie dla klientów. Chodzi o zapobieżenie tego typu sytuacjom, by osoby korzystające z coachingu, mentoringu czy superwizji miały pewność, że oddają się w ręce profesjonalistów, a ich trenerzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i postępują zgodnie z kodeksem etycznym. Chodzi także o utrzymanie wysokich standardów pracy w całej branży.
O ustanowienie nowych regulacji wystąpiły akredytowane organizacje coachingowe, które tworzą programy szkoleniowe dla trenerów, mentorów i superwizorów, a także środowiska akademickie. Karta Zawodowa miałaby być honorowana przez państwa członkowskie UE. Miałaby również zawierać zestaw wytycznych, których głównym celem byłoby egzekwowanie dobrych praktyk w coachingu, mentoringu i superwizji coachów. Osoby pracujące w tych obszarach powinny mieć odpowiednie szkolenia i kompetencje, angażować się w ciągły rozwój zawodowy oraz posiadać certyfikat lub akredytację wydaną przez profesjonalne stowarzyszenia. Byłyby też poddawane regularnie superwizji, której celem byłoby sprawdzenie, czy z odpowiednią starannością wykonują swój zawód i postępują zgodnie z kodeksem etycznym. Karta przewiduje także podjęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób, które naruszyłyby zapisy kodeksu.

Zawód coacha w Unii Europejskiej
Sygnatariuszami Karty Zawodowej są m.in.:

Powiązane artykuły

Sprawdź również
Close
Back to top button