Superwizje

Superwizja grupowa dla Coachów Izba Coachingu – 28 marca 2023

Superwizja

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w superwizji grupowej online.

Czym jest superwizja?

Superwizja w coachingu to proces refleksyjnego uczenia się, rozwoju i samodoskonalenia coacha w bezpiecznej przestrzeni, atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, przy wsparciu ze strony superwizora.

Superwizor to osoba doświadczona w prowadzeniu procesów coachingowych i superwizyjnych oraz prezentująca kompetencje coacha i superwizora.

Superwizja odbywa się poprzez interaktywną refleksję, konstruktywną informację zwrotną, dzielenie się ekspertyzą oraz stosowanie narzędzi z różnych obszarów rozwojowych.

Po co jest superwizja?

Superwizja jest jedną z najbardziej efektywnych metod wsparcia i rozwoju kompetencji w zawodach związanych z pomaganiem, w tym także w coachingu. Obszary wsparcia superwizyjnego mogą dotyczyć wielu aspektów funkcjonowania i pracy coacha.

Korzyści z superwizji:

 • rozwój umiejętności coachingowych,
 • poszerzenie repertuaru stosowanych technik i narzędzi coachingowych,
 • pomoc w określeniu indywidualnego stylu pracy coachingowej,
 • pomoc w zidentyfikowaniu głównych wyzwań i trudności, z którymi spotyka się coach,
 • wypracowanie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z klientami,
 • wsparcie w lepszym rozumieniu wpływu wartości, przekonań i emocji coacha na jego efektywność w pracy coachingowej,
 • analiza dylematów etycznych, z którymi spotyka się coach w swojej pracy.

Kto może uczestniczyć w superwizji?

 • praktykujący coachowie;
 • coachowie, którzy dopiero uczą się sztuki coachingu i poprzez uczestnictwo w superwizji chcą rozwijać swój warsztat coachingowy (prowadzą sesje coachingowe);
 • coachowie, którzy chcą omówić swój konkretny przypadek pracy z klientem;
 • coachowie, którzy poprzez uczestnictwo i słuchanie innych chcą rozwijać się sami.

Otrzymasz zaświadczenie

1. Zaświadczenie o udziale w superwizji grupowej, z podaniem czasu trwania (godziny zegarowe), dla uczestników, którzy nie poddawali superwizji swojej pracy w roli coacha (nie przedstawiali własnego przypadku).

2. Zaświadczenie o udziale w superwizji grupowej, z podaniem czasu trwania (godziny zegarowe) i poddaniu superwizji własnej pracy w roli coacha wraz z czasem trwania tej superwizji pracy własnej (godziny zegarowe).

więcej o definicjach superwizji: SYSTEM-AKREDYTACJI-IZBY-COACHINGU

Inwestycja w rozwój.

 • Coach, superwizor uczestniczący w superwizji grupowej: 100 zł
 • Coach, superwizor akredytowany w IC 75 zł
 • Coach absolwent akredytowanego przez IC programu dla coachów 75 zł
 • Coach członek IC 75 zł
 • COACH, KTÓRY PIERWSZY RAZ DOŚWIADCZY SUPERWIZJI 50 zł.

_________________________________________

Prowadząca superwizje

Urszula Mijakoska

Akredytowany Coach i Superwizor Izby Coachingu.

Biznes coach certyfikowany przez ICC i grupę TROP

Z wykształcenia dietetyk, absolwentka warszawskiej SGGW i Akademii Leona Koźmińskiego. Szkoliła się również u Noni Hofner w zakresie coachingu prowokatywnego. Od 2007 roku certyfikowany coach i biznes coach ICC. Od 2013 roku akredytowany coach i superwizor IC. Twórczyni autorskiej metody i programu diet coaching. Prowadzi Szkołę Diet Coachingu.

Obecnie w trakcie studiów psychoterapeutycznych w Stowarzyszeniu Analityków Jungowskich w Warszawie.

Menedżerka z ponad 20 letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych korporacjach.

Executive coach o systemowym podejściu, który wspiera klientów w dostrzeganiu szerszej perspektywy i nowych możliwości wyboru. Ekspertka w zakresie zarządzania stresem oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Jest licencjonowaną konsultantką narzędzia MBTQ48 oraz trenerką odporności psychicznej i rezyliencji.

W latach ’80 pracowała na stanowiskach menedżerskich w krajach byłej Jugosławii, a od 1998 roku w międzynarodowych korporacjach w Polsce w tym Bartimpex, Orlen, Sterling. Od 2006 prowadzi własną działalność szkoleniową i coachingową. Autorka książek i publikacji w: „Wysokich Obcasach”, „Zwierciadle”, Magazynie „Coaching”.

Jako coach pracuje zarówno z menedżerami, którzy zaczynają karierę, oraz z liderami, którzy osiągnęli najwyższe pozycje zawodowe. Prowadzi również coaching życiowy, pracuje m.in. z osobami, które przeżywają kryzys połowy życia, z ludźmi doświadczającymi wypalenia zawodowego i wyczerpanymi długotrwałym stresem.

Prowadzi warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia, kompetencji interpersonalnych, komunikacji, asertywności i pewności siebie, radzenia sobie ze stresem, motywacji do zmiany, zarządzania swoją energią, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W pracy coacha i trenera kieruje się głównie zasadami psychologii poznawczo-behawioralnej, gestalt i psychologii jungowskiej. W celu utrzymania najwyższej jakości świadczonych usług – superwizuje swoją pracę u superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz w Izbie Coachingu. Jej dorobek to ponad 8000 godzin szkoleń i coachingów.

Czas poza pracą lubi spędzać aktywnie.

Autorka książek propagujących holistyczne podejście do zdrowia („Diet Coaching. Poradnik dla wiecznie odchudzających się”, „Diet Coaching. Pierwsza polska książka o świadomym odżywianiu się”, „Stres na detoksie”, „Zupowy detoks” i „Projekt młodość”). Jest ekspertką zdrowego stylu życia w „Wysokich Obcasach”.

Z wykształcenia ekonomista, specjalista zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwa personalnego. Od 2006 roku certyfikowany coach ICC. W 2009 roku ukończyła kurs superwizora ICC.

Od 2006 roku, pod marką NANO Coaching, pracuje coachingowo z osobami indywidualnymi i zespołami. Od 2010 roku coaching zespołów poprzedza użyciem narzędzia Team DiagnosticTM Assessment (Team Coaching International), zorientowanym na zespół, jako całość.

Doświadczony menedżer i nauczyciel, twórca autorskich programów nauczania. Prowadzi szkolenia, warsztaty, projekty rozwoju osobistego, także mentoringowe, oraz doradztwo biznesowe. Regularnie realizuje superwizje indywidualne i grupowe dla coachów i superwizorów coachingu.

Od 2016 roku na studiach podyplomowych „Coaching i Mentoring” w UMCS uczy studentów profesjonalnego prowadzenia procesu coachingu – prowadzi 100 godzin zajęć „Proces coachingu” oraz, jako opiekun praktyk, daje studentom wsparcie superwizyjne i konsultacyjne.

Tak mówi o sobie:

Towarzyszę klientowi w stawianiu sobie celów, podejmowaniu decyzji, szukaniu rozwiązań, Prowadzony przeze mnie coaching podnosi poziom motywacji, wiary w siebie i własne możliwości. Klient uczy się, umiejętności związanych z planowaniem, stawianiem granic oraz kształtowaniem odpowiedniej równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. Wszystkie te działania mają na celu odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Dają poczucie wpływu na rzeczywistość. W pracy z Klientem opieram się na jego mocnych stronach, profesjonalnym dialogu pełnym empatii i uważności. To praca oparta o relacje i zaufanie.

Superwizja dla mnie to:

możliwość dzielenia się doświadczeniem i rozwijania własnego potencjału a wszystko to dzięki życzliwej atmosferze wsparcia, zaufania, otwartości i pracy na mocnych stronach. To nie egzamin ani ocena, to konieczny element rozwoju coacha dający wgląd we własną pracę, rozwijający gotowość do autorefleksji, oraz otwartość na informację zwrotną. Jej celem jest przyglądanie się swojej pracy, jakości budowania kontaktu i relacji z klientami, uczestnikami szkoleń jak również kształtowanie osobistego stylu i analiza efektywności.

_______________________________________

1. Superwizja jako złoty standard w zawodach pomocowych.

Superwizja towarzyszy coachingowi w Europie niemal od początku jego istnienia. Tak jak w innych zawodach polegających na budowaniu przymierza z klientem (psychoterapia, pomoc społeczna), przyjmuje się superwizję jako złoty standard w pracy profesjonalnej i jeden z obowiązkowych elementów doskonalenia zawodowego. Superwizja służy wspieraniu jakości relacji, utrzymywaniu użytecznych granic, doskonaleniu umiejętności coacha oraz rozwiązywaniu trudności przeżywanych w relacji z klientem i innymi interesariuszami procesu. Jest wyrazem troski o etykę zawodową i bezpieczeństwo klientów.


2. Funkcje superwizji w coachingu.

Superwizja służy doskonaleniu umiejętności, wzmacnianiu postawy coachingowej i rozumieniu roli. Służy omawianiu dylematów i trudności napotykanych przez coacha w codziennej pracy. Dostarcza także najnowszej wiedzy branżowej. Coach spotykając się z superwizorem regularnie uzyskuje informację zwrotną na temat swojego długofalowego rozwoju. Może doświadczyć na sobie nowych technik i narzędzi. Superwizor oferuje coachowi profesjonalne wsparcie oparte o relację poufności i zaufania, co wspiera coacha w stawianiu czoła wyzwaniom w pracy z klientami indywidualnymi i firmowymi.


3. Szczególna rola superwizji coachingu w trudnych czasach.

Coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem „zmęczenia empatią” („empathy fatigue”). Coach, który dużo słucha innych, powinien mieć przestrzeń, gdzie sam zostanie wysłuchany. Sesje superwizji to czas, w którym można oddać się bezpiecznie autorefleksji nad swoim doświadczeniem oraz uzyskać wsparcie ze strony bardziej doświadczonej osoby. Superwizja oznacza spotkanie w atmosferze życzliwego zrozumienia. Dzięki temu coach wzmacnia się i odświeża zasoby. Korzystanie z superwizji to troska o BHP coacha.


4. Superwizja w procesie akredytacji.

Izba Coachingu od początku swojego istnienia podkreśla rolę superwizji jako niezbędnego elementu pracy coacha. Coach, który regularnie poddaje swoją pracę superwizji, udowadnia tym, że troszczy się o dobro i bezpieczeństwo swoich klientów. Respektuje zasady etyczne stworzone dla ochrony klientów. Doskonali się. Korzystając z superwizji, coach sygnalizuje, że szanuje wymagania swojej branży oraz dba o jej wizerunek. Uzyskanie rekomendacji od superwizora akredytowanego to dowód na poddanie się ocenie branżowej i spełnianie wymagań kompetencyjnych i etycznych określonych przez Izbę Coachingu.

__________________

Kwestie organizacyjne


Zapisy wyłącznie przez portal Evenea; liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (max.6 uczestników);spotkanie będzie trwało 2 godziny przy ilości uczestników od 1-3 i 3 godziny przy ilości uczestników od 4-6.spotkanie w formule online (platforma Zoom). 

Evenea umożliwia zrobienie rezerwacji na 6 dni. Należy ją wykupić lub zwolnić miejsce dla innego użytkownika.

Każdy uczestnik może pobrać fakturę za swój opłacony bilet.

* W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.

Zapraszamy bardzo serdecznie!

Organizator: Izba Coachingu

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Elżbieta Włodarska

Kierownik Izby Coachingu

biuro@ic.org.pl

tel. 511 416 541

Jeśli chciałbyś/chciałabyś z wyprzedzeniem otrzymywać informację o wydarzeniach organizowanych przez Izbę Coachingu możesz zapisać się na newsletter.
Zajrzyj również na nasza stronę Izba Coachingu

Jak zostać członkiem Izby Coachingu?

http://www.izbacoachingu.com/o-izbie/dolacz-do-izby/

Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button