OrganizacjeWiedza

EMCC Poland

EMCC Poland

European Mentoring and Coaching Council (EMCC)

O STOWARZYSZENIU

EMCC International jest organizacją pionierską, powstałą w  1992r. Obejmuje ona wszystkich zainteresowanych w celu promowania jakości i rozwoju coachingu, mentoringu i superwizji. Jest to obecnie stowarzyszenie globalne, zainicjowane i zarejestrowane w Europie, z siedzibą w Brukseli. EMCC Poland jest samodzielnym stowarzyszeniem lokalnym afiliowanym przy EMCC International.

Stowarzyszenie EMCC oraz EMCC Poland są organizacjami niezależnymi, bezstronnymi i non-profit.

EMCC i jej filie ma na celu stowarzyszenie wszystkich zainteresowanych stron, w tym: osób i organizacji zapewniających usługi  i trening w zakresie coachingu,  mentoringu i superwizji; zarządzających i wdrażających je; naukowców zaangażowanych w coaching, mentoring i superwizję oraz nabywców coachingu, mentoringu i superwizji.

GŁÓWNE ZASADY EMCC

EMCC jest organizacją otwartą, obejmującą wszystkich zainteresowanych w celu promowania jakości i rozwoju coachingu, mentoringu i superwizji.

to stowarzyszenie ogólnoeuropejskie, rozwijające się globalnie.

jest to organizacja niezależna, bezstronna i non-profit.

stowarzyszenie ma na celu zebranie wszystkich zainteresowanych stron, w tym:

  • Profesjonalistów zapewniających usługi coachingu, mentoringu, superwizji oraz trenerów i menedżerów zarządzających procesami coachingu i mentoringu.
  • Naukowców zaangażowanych w coaching, mentoring, superwizję. 
  • Nabywców coachingu, mentoringu i superwizji.

European Mentoring and Coaching Counsil promuje najwyższe standardy profesjonalne.

Polskie stowarzyszenie jest zjednoczonym i integralnym ciałem obejmującym szerokie spektrum członków indywidualnych – coachów, mentorów i HR Managerów, superwizorow, trenerów coachingu i mentoringu oraz organizacji – od organizacji NGO po firmy oferujące profesjonalne szkolenia i  rozwój zawodowy, a także doradztwo w życiu zawodowym i prywatnym oraz akademickie wydziały psychologii i zarządzania.

Kluczowym celem organizacji jest opracowanie europejskich norm, zasad etyki i profesjonalnego kodeksu postępowania. Skupia się na coachingu, mentoringu  oraz superwizji i superwizji superwizorów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

Członkowie są motywowani do brania udziału w Międzynarodowych Grupach Roboczych na wszystkich szczeblach naszego stowarzyszenia – lokalnie i globalnie –  aby wypracować standardy i  zasady etycznych i skutecznych zachowań w naszej profesji. W celu promocji praktyk coachingu, mentoringu i superwizji oraz zwiększenia ilości badań staramy się o wsparcie renomowanych instytucji.

Komitety i zespoły robocze

Członkowie stowarzyszenia otrzymują zaproszenia do brania udziału drogą internetową (webinary) oraz na żywo (warsztaty). Odbywają się w specjalistycznych cyklach rozwojowych zwanych CPD (Continuing Professional Development). Następnie, po zarejestrowaniu się jako członek EMCC Poland, otrzymasz informację na temat spotkań i będziesz miał możliwość wymieniać swoje uwagi i poglądy oraz rozwijać się jako profesjonalista coachingu, mentoringu, superwizji oraz zarządzania procesami w dziale HR.

Powiązane artykuły

omentarzy

Dodaj komentarz

Back to top button