Studia podyplomowe

Executive MBA: Coaching i Mentoring

Coaching i Mentoring

Celem studiów Executive MBA: Coaching i Mentoring jest profesjonalne przygotowanie do zawodu coacha i mentora zarówno w organizacji jak również poza nią. Studia przeznaczone są dla specjalistów jak również managerów. Przede wszystkim dla tych których interesuje rozwój współpracowników oraz dla liderów którzy pragną zastosować coachingowy styl przywództwa w swoich organizacjach. Studia przygotowują do profesjonalnego zarządzania wiedzą jako zasobem.  Zajęcia prowadzą tylko praktycy, z wieloletnim doświadczeniem. Jako managerowie, coachowie i mentorzy przekazują wiedzę. Dlatego też po ukończeniu studiów będziesz w pełni wyposażony w praktyczne techniki pracy jako samodzielny coach i mentor. 

To jedyny program studiów Executive MBA dotyczący coachingu i mentoringu posiadający akredytację europejską EMCC EQA. Po jego ukończeniu będziesz mógł w uproszczony sposób otrzymać Europejską Akredytację Indywidualną EIA dla coachów i mentorów.

Studia prowadzone są we współpracy z firmą Norman Benett. Organizacja ta wdraża standardy coachingu i mentoringu już od 17 lat. Firma posiada akredytoway program w European Mentoring & Coaching Council, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Mentorów i Coachów.

Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Dodaj komentarz

Back to top button