Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe Coaching

Studia podyplomowe coaching

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy jak również praktycznych umiejętności potrzebnych do pełnienia funkcji profesjonalnego coacha. Studia mają charakter warsztatowy i umożliwiają  doświadczenie na sobie procesu coachingu, a także budowanie świadomości siebie, swoich talentów i umiejętności w roli coacha.

Fundamentem jest tutaj zrozumienie istoty coachingu jako metodologii umożliwiającej całościowy rozwój potencjału człowieka. Studenci będą poznawać zasady etyczne jak również opanowywać narzędzia, metody i techniki stosowane w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk zostanie położony na praktykę coachingową zarówno w coachingowych trójkach, jak i w pracy z klientami zewnętrznymi. Studia poszerzają wiedzę w obszarze mechanizmów zmiany,  psychologii człowieka dorosłego tudzież dają możliwość praktycznego przećwiczenia kompetencji coachingowych pod superwizją. 

Cele szczegółowe studia podyplomowe coaching: 

 • Zrozumienie istoty coachingu oraz fundamentów etycznych 
 • Poznanie różnych typów coachingu oraz szerokich możliwości jego zastosowań 
 • Przyswojenie jak również przetrenowanie istotnych umiejętności i metod pracy coacha
 • Diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia funkcji coacha 
 • Rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych związanych z pracą coacha 
 • Nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu narzędzi coachingu 

Program nauczania studia podyplomowe coaching profesjonalny daje możliwość rozwijania jedenastu podstawowych kompetencji coachingowych i umożliwia: 

 • Indywidualne doświadczenie procesu coachingu 
 • Przyswojenie postawy coachingowej respektującej fundamentalne założenia dotyczące ludzkiej natury, funkcjonujące w coachingu  
 • Poznanie wielu różnorodnych modeli sesji coachingowych 
 • Przećwiczenie i opanowanie w praktyce metod, technik i narzędzi coachingu  
 • Zapoznanie się z zasadami i etycznymi standardami profesji, takimi jak  kodes etytczny EMCC, Izby Coachingu i ICF.  

Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Dodaj komentarz

Back to top button