Do pobraniaStandardy w coachingu

Ramy kompetencyjne EMCC

Podstawowe 8 kompetencji coacha według EMCC

1. Samoświadomość

Wykazywanie świadomości własnych wartości, przekonań i zacho- wań; rozpoznawanie, w jaki sposób wpływa to na pracę, i wyko- rzystywanie tej samoświadomości w skutecznym osiąganiu celów klienta i, jeśli dotyczy, sponsora.

2. Zaangażowanie w samodoskonalenie

Zgłębianie i doskonalenie standardów pracy i dbanie o reputację zawodu.

3. Zarządzanie warunkami umowy

Określanie oczekiwań i granic kontraktu mentoringu/coachingu oraz wdrażanie jego postanowień w relacji z klientem i, jeśli do- tyczy, ze sponsorem.

4. Budowanie relacji

Umiejętne budowanie i podtrzymywanie relacji z klientem i, jeśli dotyczy, ze sponsorem.

5. Tworzenie przestrzeni dla wglądu i wiedzy

Pracowanie z klientem i sponsorem nad pogłębianiem wglądu i wiedzy.

6. Ukierunkowanie na działanie i wynik

Stosowanie odpowiedniego podejścia i wykorzystywanie umiejęt- ności w celu wsparcia klienta w dokonywaniu pożądanych zmian.

7. Wykorzystywanie modeli i technik

Wykorzystanie modeli i narzędzi, technik i pomysłów wykraczają- cych poza podstawowe umiejętności komunikacyjne w celu po- głębienia wglądu i wiedzy.

8. Ewaluacja

Gromadzenie informacji na temat skuteczności własnej praktyki i przyczynianie się do stworzenia kultury oceny efektów.

Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Sprawdź również
Close
Back to top button