Do pobraniaStandardy w coachinguWiedza

Kodeks Etyczny ICF

Kodeks Etyczny ICF opisuje kluczowe wartości International Coach Federation (zwane dalej Kluczowymi
wartościami ICF) oraz zasady etyczne i standardy etycznego zachowania dla wszystkich Profesjonalnych
coachów ICF (patrz: Definicje). Przestrzeganie etycznych standardów zachowania ICF jest pierwszą z
kluczowych kompetencji ICF (zwanych dalej Kluczowymi Kompetencjami ICF), czyli „przyjmuje etyczną
postawę w praktyce: rozumie i konsekwentnie stosuje zasady i standardy etyki w coachingu”.Kodeks Etyczny ICF służy zachowaniu spójności International Coach Federation i społeczności profesjonalnych coachów na całym świecie.

Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button