AktualnościDefinicje coachinguWiedza

Odmiany coachingu

Odmiany coachingu

W literaturze oraz materiałach źródłowych odnaleźć można różne odmiany coachingu zaprezentowane poniżej:

 • Coaching indywidualny – stanowiący najpopularniejszą formę coachingu polegającą na samodzielnej współpracy coachee z coachem
 • Coaching grupowy (zespołowy, team coaching, group coaching) – koncentruje się na wspieraniu rozwoju zespołu, jak również poznoszeniu jego efektywności, zazwyczaj dotyczy sfery zawodowej
 • Coaching biznesowy – prowadzony w kontekście pracy zawodowej i firmy, w której obowiązki są wykonywane
 • Coaching menedżerski – czyli coaching skierowany do kadry zarządzającej
 • Corporate coaching – coaching biznesowy wspierający organizację
 • Coaching narzędziowy – koncentruje się na rozwijaniu konkretnej umiejętności
 • Leadership coaching – jego celem jest rozwój umiejętności przywódczych
 • Performance coaching – w centrum zainteresowania jest osiąganie wyznaczonych celów
 • Coaching zawodowy (coaching kariery, profesional coaching) – bazuje na pracy nad rozwojem zawodowym osoby coachowanej
 • Coaching ekspercki (coaching specjalistyczny) – koncentruje się na tematyce dotyczącej zawodu osoby coachowanej
 • Coaching życiowy (life coaching) – głównym obszarem zainteresowań jest rozwój osobisty klienta, kształtowanie jego postaw i osiąganie celów
 • Coaching osobisty (coaching personalny) – koncentruje się nad rozwoju osoby coachowanej23
 • Coaching koaktywny – założenie, iż klient jest zdolny do wyszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania
 • Shadow coaching – polega na obserwacji pracy menedżera lub grupy menedżerów i ich wspólnej analizy
 • Unitive coaching – odmiana coachingu życiowego oparta na psychologii głębi Carla Gustava Junga, psychologii Gestalt, psychologii humanistycznej i filozofii egzystencjalnej
 • Coaching integralny (integral coaching) – coaching inspirowany teoriami amerykańskiego pisarza Kena Wilbera, propagatora tzw. psychologii integralnej, łączącej psychologię, filozofię i mistycyzm.
 • Somatic coaching – czyli coaching wspierany technikami relaksacyjnymi
 • Co-coaching – czyli coaching, w którym dwóch coachów pracuje ze sobą i wzajemnie się poddają się coachingowi
 • Vip coaching – czyli coaching skierowany do tzw. „wyższych sfer“
 • Coaching sprzedażowy – czyli coaching przeznaczony dla osób zajmujących się sprzedażą. Ma na celu rozwinięcie umiejętności sprzedażowych oraz osobowości handlowca
 • Diet coaching – stosowanie diety, zdrowego stylu życia połączonego z regularną poranną gimnastyką
 • Coaching prowokatywny – czyli coaching bazujący o prowokowanie zachowań osoby coachowanej.
 • Autocoaching – samodzielna regularna praca ze sobą, polegająca na automotywacji i zadawaniu sobie pytań, na które samodzielnie znajduje się odpowiedź
 • Zen coaching – sposób na zatrzymywanie się i życie w przestrzeni ;koncentruje się na oczekiwaniach klienta

Opublikowano w: Człowiek w organizacji. Teoria I praktyka, red. Wachowiak P., wydawnictwo: SGH, Warszawa 2012

Joanna ŻukowskaInstytut Międzynarodowego Zarządzania i marketingu Szkołą Główna Handlowa w Warszawie

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Sprawdź również
Close
Back to top button