Wiedza

Pewność siebie w kobiecym przywództwie

Pewność siebie

W stale ewoluującym świecie biznesu kobiety coraz częściej zajmują stanowiska kierownicze w różnych branżach. Jednak pomimo swoich osiągnięć, wiele liderek zmaga się z brakiem poczucia pewności siebie. A przecież ono jest jednym z kluczowych aspektów skutecznego przywództwa. Narzędziem, które pomaga budować pewność siebie jest bez wątpienia coaching.

Pewność siebie opiera się przede wszystkim na wierze w swoje umiejętności, odważnym podejmowaniu decyzji i inspirowaniu innych. Zaskakujący może być fakt, że wiele kobiet, które zajmują kierownicze stanowiska, zmaga się z kwestiami związanymi z brakiem pewności siebie. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób liderki mogą je wzmocnić. Taką transformacyjną formą rozwoju, która pomoże uwolnić swój prawdziwy potencjał, jest coaching.

Wyzwania związane z przywództwem kobiet

Kobiety liderki często stają przed wyjątkowymi wyzwaniami, które mogą wpływać na ich pewność siebie. Należą do nich między innymi:

  • oczekiwania społeczne
  • uprzedzenia ze względu na płeć
  • tzw. syndrom oszusta
  • brak reprezentacji na stanowiskach kierowniczych.

Te elementy przyczyniają się do poczucia zwątpienia w siebie. Co więcej, kobiety mogą być zmuszone do poruszania się po cienkiej linii między tym, co nazywamy „byciem asertywnym”, a tym, co jest określane jako „byciem osobą agresywną”. A to dodatkowo utrudnia kobietom pełnienie przywódczych ról. Z tego względu bardzo ważne staje się podjęcie konkretnych działań.

Budowanie samoświadomości

Pewność siebie nie jest czymś, co można osiągnąć z dnia na dzień. Jest to droga do samopoznania i ciągłego rozwoju. Dla kobiet przywódczyń istotne jest to, aby zdały sobie sprawę, że pewność siebie nie polega na byciu osobą, która nie popełnia błędów albo nigdy nie napotyka przeszkód. Chodzi raczej o wiarę w siebie, uznanie swoich mocnych stron i odwagę, by stawić czoła wyzwaniom.

Identyfikacja swoich unikalnych mocnych stron

Jednym z pierwszych kroków w budowaniu pewności siebie jest identyfikacja i wykorzystanie swoich unikalnych mocnych stron. Kobieta przywódca posiada naturalne cechy, które ją wyróżniają i przyczyniają się do osiągania przez nią sukcesu. Zachęcam panie, aby poświęciły trochę czasu na autorefleksję i sporządziły listę swoich osiągnięć, umiejętności i atrybutów, które pomogły im pokonać przeszkody w karierze. Rozpoznanie mocnych stron zwiększa wiarę w siebie i pomaga podejść do wyzwań z pozytywnym nastawieniem.

Radzenie sobie z syndromem oszusta

Imposter syndrome czyli syndrom oszusta to zjawisko, które w większym stopniu dotyka przywódców płci żeńskiej. Wiele liderek ma tendencję do umniejszania swoim osiągnięciom. Jednocześnie obawiają się one, że zostaną zdemaskowane jako oszustki. W konsekwencji przekonanie, że nie zasługują na sukces, może znacząco wpłynąć na obniżenie u nich poczucia pewności siebie. W rozmowach z moimi klientkami podkreślam, że nie są osamotnione w doświadczaniu syndromu oszusta. Mówię też o tym, jak ważne jest to, aby przyznać się przed sobą do tego uczucia.

Pielęgnowanie i rozwijanie potencjału przywódczego kobiet

Coaching stał się potężnym narzędziem rozwoju osobistego i zawodowego. Jest on również niezwykle użyteczny dla kobiet liderek zmagających się z brakiem pewności siebie. „Coaching przywództwa dla kobiet” jest podejściem, które rozpoznaje wyjątkowe wyzwania stojące przed kobietami. Dzięki temu zapewnia odpowiednie wsparcie, które pomaga liderkom w pokonywaniu przeszkód i rozwijaniu się.

Jak już wspominałam, pewność siebie i poczucie własnej wartości stanowią kluczowe atrybuty przywódcy. Z tego właśnie względu obszar pewności siebie jest często głównym tematem coachingu dla liderek.

Moc coachingu przywództwa

Coaching przywództwa wykracza poza tradycyjne metody rozwojowe, oferując dostosowane podejście, które uwzględnia konkretne potrzeby, mocne strony i indywidualne obszary rozwoju osoby coachowanej. Proces coachingu obejmuje wnikliwe rozmowy, refleksję, wyznaczanie celów i planowanie działań. Wszystko to ma na celu ułatwienie wzrostu i rozwoju w różnych aspektach przywództwa.

1. Radzenie sobie z zwątpieniem w siebie i syndromem oszusta

Kompetentny coach wspiera klientkę w rozpoznawaniu i radzeniu sobie z tymi uczuciami. Kwestionując ograniczające przekonania i pomagając w przeformułowaniu myśli, coach jest w stanie wesprzeć ją w radzeniu sobie z syndromem oszusta. Dzięki prowadzonym dyskusjom, głębokim pytaniom i ćwiczeniom klientka zyskuje głębsze zrozumienie swoich osiągnięć i wartości, jakie wnosi do swojej organizacji.

2. Odblokowanie potencjału przywódczego

W coachingu przywódczym nie chodzi o „naprawianie słabości”. Przeciwnie. To odblokowanie prawdziwego potencjału i zmaksymalizowanie wykorzystania mocnych stron. Zadaniem coacha jest również zidentyfikowanie, jaki styl przywództwa reprezentuje klientka. Jest to kluczowe zarówno w wyznaczaniu jasnych celów, jak również w opracowaniu planu działania, którego zadaniem jest zwiększenie pewność siebie i zdolności liderskich coachee.

3. Rozwijanie autentycznego przywództwa

Rolą coacha także jest wspieranie klientki w odkryciu i świadomym przyjęciu jej autentycznego stylu przywództwa. Ono ma potężną moc, pozwalającą przewodzić z uczciwością, przejrzystością i inteligencją emocjonalną. Kobieta liderka może odczuwać presję związaną z tym, że otoczenie chce, aby ona dostosowała się do tradycyjnych modeli przywództwa. To z kolei może prowadzić do poczucia nieadekwatności. Hamująco może działać także głos wewnętrznego krytyka. Rolą coacha jest rozpoznanie go, by skutecznie pomóc klientce, o czym pisaliśmy tutaj. Zadaniem coach jest jednocześnie pomoc klientce w odkryciu jej unikalnych mocnych stron i cech, które przyczyniają się do skutecznego i autentycznego przywództwa.

Samopoznanie i rozwój są ścieżką, która buduje pewność siebie

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że pewność siebie nie polega na byciu doskonałą, ale na wykorzystaniu swoich mocnych stron i wierze w swoje zdolności do skutecznego przewodzenia. Chodzi też o świadomość, że ma się wszystkie zasoby potrzebne do tego, aby pokonać przeszkody czy stawić czoło wyzwaniom. I że naturalną rzeczą jest sięganie po wsparcie.

Coaching przywództwa dla kobiet rozpoznaje wyjątkowe wyzwania, przed którymi stoją kobiety i zapewnia dostosowane wsparcie w celu pielęgnowania potencjału przywódczego. Dzięki coachingowi można przyjrzeć się przyczynom wątpienia w siebie, poradzić sobie z syndromem oszusta, rozwinąć autentyczne przywództwo, poprawić umiejętności komunikacyjne i zbudować odporność.

Warto pamiętać, że pewność siebie nie jest stałą cechą, ale umiejętnością, którą można rozwijać i pielęgnować. Kobiety liderki zachęcam do tego, by wykorzystywały swoją wewnętrzną siłę i szukały wsparcia u coachów, mentorów lub współpracowników. Odwaga jest potrzebna, by wyruszyć w podróż do samopoznania. Dzięki temu możliwe jest spełnienie swoich aspiracji w dążeniu bycia pewną siebie i wpływową liderką. Wraz ze wzrostem pewności siebie, kobiety bardziej inspirują innych, wzmacniając tym samym pozytywne zmiany w organizacji i poza nią.

O tym, jak przezwyciężyć syndrom oszusta w kobiecym przywództwie można przeczytać tutaj.

Kamila Wosińska

Akredytowana Coach i Mentorka kobiet w biznesie. Pracuje z kobietami w obszarach przywództwa, wyboru ścieżki zawodowej i wzmacniania pozycji biznesowej. Aktywnie wspiera społeczności kobiet w IT. Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy GFT Technologies. Konferencyjna mówczyni motywacyjna. Wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button