Superwizje

Superwizja grupowa Izba Coachingu – 22 czerwca 2023

Superwizja Izba coachingu

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w superwizji grupowej w Krakowie.

TERMIN SUPERWIZJI:

22 czerwca 2023, 17:30-20:30 (czwartek):

MIEJSCE SUPERWIZJI:

Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego
Powroźnicza 6/2, Kraków

Czym jest superwizja dla coachów?

Superwizja w coachingu to proces refleksyjnego uczenia się, rozwoju i samodoskonalenia coacha w bezpiecznej przestrzeni. Dodatkowo w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, przy wsparciu ze strony superwizora.

Tymczasem superwizor to osoba doświadczona w prowadzeniu procesów coachingowych i superwizyjnych oraz prezentująca kompetencje coacha i superwizora.

Zatem superwizja odbywa się poprzez interaktywną refleksję, konstruktywną informację zwrotną, dzielenie się ekspertyzą oraz stosowanie narzędzi z różnych obszarów rozwojowych.

Po co jest superwizja Izba Coachingu dla coachów?

Superwizja jest jedną z najbardziej efektywnych metod wsparcia i rozwoju. Szczególnie kompetencji w zawodach związanych z pomaganiem, w tym także w coachingu. A propos obszary wsparcia superwizyjnego mogą dotyczyć wielu aspektów funkcjonowania i pracy coacha.

Korzyści z superwizji grupowej dla coachów:

 • po pierwsze rozwój umiejętności coachingowych,
 • po drugie poszerzenie repertuaru stosowanych technik i narzędzi coachingowych,
 • po trzecie pomoc w określeniu indywidualnego stylu pracy coachingowej,
 • wreszcie pomoc w zidentyfikowaniu głównych wyzwań i trudności, z którymi spotyka się coach,
 • po piąte wypracowanie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z klientami,
 • wsparcie w lepszym rozumieniu wpływu wartości, przekonań i emocji coacha na jego efektywność w pracy coachingowej,
 • analiza dylematów etycznych, z którymi spotyka się coach w swojej pracy.

Kto może uczestniczyć w superwizji grupowej dla coachów?

 • praktykujący coachowie;
 • coachowie, którzy dopiero uczą się sztuki coachingu i poprzez uczestnictwo w superwizji chcą rozwijać swój warsztat coachingowy (prowadzą sesje coachingowe);
 • coachowie, którzy chcą omówić swój konkretny przypadek pracy z klientem;
 • coachowie, którzy poprzez uczestnictwo i słuchanie innych chcą rozwijać się sami.

Otrzymasz zaświadczenie z superwizji w Izbie Coachigu

1. Wskutek udziału w superwizji grupowej otrzymsz zaświadczenie o udziale w superwizji grupowej, z podaniem czasu trwania (godziny zegarowe), dla uczestników, którzy nie poddawali superwizji swojej pracy w roli coacha (nie przedstawiali własnego przypadku).

2. Aczkolwiek dla osób, które poddały superwizji własną pracę w roli coacha otrzymają zaświadczenie o udziale w superwizji grupowej, z podaniem czasu trwania (godziny zegarowe).

Co więcej o definicjach superwizji dowiesz się: SYSTEM-AKREDYTACJI-IZBY-COACHINGU

Inwestycja w rozwój.

 • Coach, superwizor uczestniczący w superwizji grupowej: 100 zł
 • Coach, superwizor akredytowany w IC 75 zł
 • Coach absolwent akredytowanego przez IC programu dla coachów 75 zł
 • Coach członek IC 75 zł
 • COACH, KTÓRY PIERWSZY RAZ DOŚWIADCZY SUPERWIZJI 50 zł.

Prowadzący: Bartosz Berendt

Coach (MCC) akredytowany przez International Coach Federation (ICF), coach i superwizor akredytowany przez Izbę Coachingu, obecny prezes Izby Coachingu, prezes zarządu polskiego oddziału ICF w kadencji 2011-2012 oraz członek Zespołu ds. Psychologii Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy dla liderów, i zespołów wdrażających zmiany w organizacji. Pracuje w wyczynowym sporcie, wspierając zawodników i drużyny w realizacji celów sportowych i pozasportowych.

Posiada doświadczenie w realizacji projektów pociągających za sobą strategiczne zmiany, obejmujące między innymi z tworzenie i wdrażanie strategii firmy, implementację systemów informatycznych, zmianę struktury organizacyjnej, restrukturyzację i optymalizację procesów.

Okres od 2006 roku to rozwój własnej praktyki coachingowej, w ramach której zrealizował ponad 3000 godzin coachingu, kilkadziesiąt warsztatów oraz prowadził wiele prelekcji i wykładów.

Coachingu uczył się u najbardziej doświadczonych polskich coachów, a swoją wiedzę pogłębiał na warsztatach międzynarodowych coachów takich jak Robert Dilts, Richard Bolstad, Sarah Peyton, Stephen Gilligan, Frank Farelly, Nick Kemp, John Wittington, Lionel Stapley, John Scherer, Amy Barnes, Kare Landfald, Miki Kashtan, Amy i Arnold Mindel.

Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiach Psychologii Sportu Pozytywnego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Zapraszamy bardzo serdecznie!

Organizator: Izba Coachingu Oddział Małopolski

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Biuro Izby Coachingu

biuro@ic.org.pl

tel. + 48 511 416 541 

Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button