Wojtczak Edyta

Dyplomowany Coach Akademii Leona Koźmińskiego, specjalista Coachingu Zdrowia i Kariery Założycielka i wieloletni opiekun merytoryczny Szkoły Edukacji Diabetologicznej. Aktualnie prowadzone programy: Akademia Doskonalenia w Diabetologii oraz projektJA - mentoring i coaching zdrowia oraz kariery.
Back to top button