AktualnościMateriały videoWiedza

Izba Coachingu promuje wysokie standardy

Izba Coachingu

Izba Coachingu

Wywiad z Bartoszem Berendtem, prezesem Izby Coachingu

Izba Coachingu zrzesza przedsiębiorstwa świadczące usługi z obszaru coachingu i jednocześnie reprezentuje interesy całego środowiska w naszym kraju. Do życia powołało ją ponad 100 firm, które działały na rzecz profesjonalizacji tego zawodu. Izba Coachingu została założona w marcu 2009 r. i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie jej prezesem jest Bartosz Berendt, akredytowany coach, supervisor, trener przygotowania mentalnego. W wywiadzie dla naszego portalu mówi szeroko m.in. o zadaniach, jakie Izba stawia przed sobą, akredytacji i planach na przyszłość.

Izba Coachingu na straży zawodu

„Główna różnica pomiędzy Izbą Coachingu a innymi stowarzyszeniami coachingowymi polega na tym, że zrzeszamy osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz instytucje. Inne organizacje zrzeszają osoby indywidualne. Chcemy mieć wpływ na tworzenie regulacji prawnych dotyczących naszego środowiska” – podkreśla w wywiadzie Bartosz Berendt, prezes Izby Coachingu. Warto jednocześnie zaznaczyć, że na skutek działań Izby COACH został w 2014 roku uznany jako profesja. W oficjalnej klasyfikacji zawodów i specjalności figuruje pod numerem 235920 jako „Trener osobisty (coach, mentor, tutor)”. (Więcej na temat zawodu coacha można przeczytać tutaj).

Ponadto, jak podkreśla Bartosz Berendt, Izba chce reprezentować interesy wszystkich, którzy zajmują się coachingiem, pomimo że formalnie możliwość zrzeszania w Izbie Coachingu mają te osoby, które prowadzą działalność. „Nie jest to jednak warunek konieczny do tego, żeby aktywnie działać w Izbie, brać udział w organizowanych przez nią wydarzeniach czy wykorzystywać w swojej pracy promowane przez nią standardy. Jesteśmy otwarci na wszystkich coachów, także tych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej” – mówi Bartosz Berendt.

Izba Coachingu – akredytacja i superwizja

Mając na uwadze dobro klientów, Izba Coachingu stale podejmuje działania na rzecz dobrych praktyk zawodowych. Dla coachów regularnie raz w miesiącu organizuje superwizje. Można powiedzieć, że są one jej znakiem rozpoznawczym. Prowadzi również akredytacje:

  • coachów
  • superwizorów
  • programów szkoleniowych.

Warto w tym miejscu podkreślić, że osoby, które chcą się akredytować w Izbie Coachingu, muszą spełnić kilka kryteriów. Ważne są edukacja, a także odpowiednia liczba odbytych godzin praktyki. „Myślę, że Izba Coachingu kształtuje w tym obszarze pewien standard rynkowy” – mówi Bartosz Berendt. Zaznacza jednocześnie, że ważnym tematem dla Izby jest integracja środowiska coachów, mentorów i superwizorów. Przede wszystkim chodzi o wzajemne wspieranie się organizacji, informowania się o tym, co się dzieje w środowisku i podejmowanie wspólnie ważnych dla niego inicjatyw. (Na temat przebiegu akredytacji w Europejskiej Izbie Coachingu i Mentoringu: EMCC, można posłuchać w wywiadzie z Moniką Bęcką, która jest jej prezesem. Link do nagrania znajduje się tutaj).

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button