Aktualności

15-lecie Izby Coachingu

Izba Coachingu ma już 15 lat. Gratulujemy i składamy życzenia dalszych sukcesów.

Izba Coachingu zrzesza przedsiębiorstwa świadczące usługi z obszaru coachingu i jednocześnie reprezentuje interesy całego środowiska w naszym kraju. Do życia powołało ją ponad 100 firm, które działały na rzecz profesjonalizacji tego zawodu. 

Historia i misja

Izba Coachingu powstała 15 grudnia 2007 roku. Pierwszym Prezesem została Małgorzata Marczewska. Obecnie tę funkcję pełni Bartosz Berent. Kluczowym celem i misją tej organizacji jest pierwszy uznanie zawodu coacha poprzez wyznaczanie standardów zawodowych w zgodzie z międzynarodowymi standardami etyki i metod pracy w tym obszarze. Kolejnym celem jest integrowanie środowiska coachów, mentorów i superwizorów. Izba Coachingu reprezentuje także interesy zrzeszonych w niej członków.

Należy w tym miejscu podkreślić, że na skutek działań Izby coach został w 2014 roku uznany jako profesja. W oficjalnej klasyfikacji zawodów i specjalności figuruje pod numerem 235920 jako „Trener osobisty (coach, mentor, tutor)”.

Powiązane artykuły

Back to top button