Psychologia - badania

Neuronauka wspiera coaching

Neuronauka coaching

Warto znać procesy neurologiczne, ponieważ leżą one u podstaw skutecznej pracy coachingowej. Z tego względu neuronauka jest tą dziedziną wiedzy, którą coachowie powinni zgłębiać.

Może zrodzić się pytanie, po co coach miałby wiedzieć, czym jest neuron (komórka nerwowa)? Albo czym jest:

  • sieć neuronowa (zespół neuronów zaangażowanych w określone zadanie lub funkcję)
  • synapsa (obszar kontaktu między dwoma neuronami lub między neuronem a inną komórką)?

I jaki to w ogóle ma związek z coachingiem?

Otóż, wiedza na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu jest coachowi tak samo potrzebna, jak np. kierowcy wiedza na temat tego, z czego składa się samochód. Nie musi być ona bardzo fachowa, niemniej należy mieć przynajmniej ogólne pojęcie o samochodzie po to, żeby móc z niego korzystać (uzupełniać paliwo czy płyn do spryskiwaczy, sprawdzić ciśnienie w oponach itp.).
„Podobnie coach powinien znać główne zasady działania mózgu i wiedzieć, czym są impulsy nerwowe, transmisja chemiczna, działanie sieci itp. – pisze Monique Salz, dyrektor neurobiologii i praktyk mindfulness, w artykule opublikowanym w https://coachingnews.ma/. – Bez tych informacji trudno jest zrozumieć, czym jest neuroplastyczność, a to jeden z elementów dobrego warsztatu coacha”. Również laureat Nagrody neurobiolog Nobla Eric Kandel w swoim tekście zatytułowanym „Nowe ramy koncepcyjne dla psychiatrii”, zwraca uwagę, że „wszystkie procesy psychiczne, nawet te najbardziej złożone, wynikają z operacji mózgu”. Jednocześnie podkreśla, że „specyficzne zmiany w zachowaniu przekładają się na charakterystyczne zmiany funkcjonalne w mózgu”. 
Podsumowując: mózg jest źródłem zachowań. Każda zmiana w zachowaniu modyfikuje mózg na poziomie anatomicznym, strukturalnym, jak również funkcjonalnym. I tak pokrótce można zdefiniować neuroplastyczność.

Neuronauka wspiera procesy coachingowe

Coachowie, pracując z klientami, towarzyszą im w ich przemianie, która może dotyczyć obszarów związanych z zachowaniem, nastawieniem, postrzeganiem, przekonaniami czy sposobem myślenia. Oznacza to, że zmiana odbywa się w także w mózgu. (w tym także utrwalaniem nowych nawyków, o czym pisaliśmy w Po ilu dniach utrwala się nawyk). Coach powinien być świadomy tego procesu, dlatego ważne jest, aby:

  1. stale zdobywał nową wiedzę, dzięki której będzie rozwijać swój warsztat i poszerzać kompetencje;
  2. tworzył innowacyjne procesy w pracy z klientem oraz wprowadzał metody i narzędzia, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb cochee;
  3. lepiej rozumiał zachowania i sposoby myślenia klienta, tak aby mógł go efektywnie wspierać w procesie zmiany;
  4. wytłumaczyć klientowi podstawy teoretyczne i naukowe stosowanych przez siebie narzędzi. To podnosi motywację coachee.

Można znaleźć wiele informacji na temat mózgu i jego działania. Jednak Monique Salz, która opracowuje także szkolenia dla coachów, rekomenduje, aby brać pod uwagę jedynie te, które są naukowo potwierdzone. Zgodnie z jej opinią rzetelnym źródłem informacji są artykuły ukazujące się w międzynarodowych czasopismach takich jak np.:

  • „Nature”
  • „Nature Neuroscience”
  • „Annual Review of Neuroscience”
  • „Neuron”.

Z tekstów publikowanych w czasopismach popularnonaukowych należy brać pod uwagę te, które są napisane przez ekspertów w danej dziedzinie.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button