Aktualności

Nowy Zarząd EMCC Poland

Nowy zarząd

22 marca 2023 o godzinie 18:00 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków EMCC European Mentoring and Coaching Council Poland.

Najpierw walne spotkanie EMCC Poland rozpoczęła Prezes Monika Bęcka. Dalej spotkanie zostało poprowadzone według porządku obrad:

 1. Po pierwsze otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków EMCC Poland i powitanie zebranych przez Prezes EMCC Poland
 2. Po drugie przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków EMCC Poland
 3. Następnie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków EMCC Poland
 4. Potem wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków EMCC Poland
 5. Po piąte powołanie Komisji Skrutacyjnej
 6. Później przyjęcie Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia Członków EMCC Poland
 7. Sprawozdanie:
  • a.Zarządu Stowarzyszenia EMCC Poland
  • b.Komisji Rewizyjnej EMCC Poland
 8. Uchwała o udzieleniu absolutorium dla:
  • a.Zarządu Stowarzyszenia EMCC Poland
  • b.Komisji Rewizyjnej EMCC Poland
 9. Wybory Komisji Rewizyjnej
  • a.Zgłoszenie i przedstawienie się kandydatów do Komisji Rewizyjnej
  • b.Wybór członków Komisji Rewizyjnej
 10. Wybory Członków Zarządu EMCC Poland
  • a.Zgłoszenie i przedstawienie się kandydatów do Zarządu EMCC Poland
  • b.Wybór członków Zarządu EMCC Poland
 11. Wybór Prezes EMCC Poland
  • a.Zgłoszenie i przedstawienie się kandydatów na stanowisko Prezesa
  • b.Wybór Prezes EMCC Poland
 12. Uchwała w sprawie zmiany ceny Stawki Członkowskiej EMCC Poland 13.Wolne Wnioski
 13. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków EMCC Poland
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków EMCC Poland

W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków zakończona została kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej w latach 2021-2023.

Na koniec decyzją Walnego Zgromadzenia Członków EMCC European Mentoring and Coaching Council Poland na kadencję 2023-2026 wybrany został Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna.

Nowy Zarząd Stowarzyszenia EMCC Poland:

Komisja Rewizyjna EMCC Poland:

Życzymy wielu sukcesów w nowej kadencji 2023-2026!

Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Sprawdź również
Close
Back to top button