AktualnościMateriały video

Rozmowa coachingowa na podstawie modelu GROW

Rozmowa coachingowa

Dobrze przeprowadzona rozmowa coachingowa to podstawa. Prezentujemy symulowaną rozmowę, któa jest oparta o model GROW. SORE jest osobą pełniącą funkcję zewnętrznego konsultanta, wspierającego dyrektora szkoły i radę pedagogiczną. Również podczas takich spotkań można wykorzystywać metody i techniki coachingowe, jak właśnie model GROW. Ponadto warto podkreślić, że jest to prosta metoda, której można używać nawet bez praktyki coacha i znajomości zasad psychologii.

Model GROW

Jak już wspomniano, jest to jedno z bazowych narzędzi coachingu do pracy z celami. Jego twórcą jest sir John Whitmore, o którym się mówi, że jest ojcem coachingu biznesowego. On również ukuł pojęcie „performance coaching”. Model GROW to akronim od angielskich słów:
Goal – cel
Reality – rzeczywistość
Options – opcje
Will / Way Forward – wola i plan

Procując z tym modelem, coach zadaje pytania. Mają one za zadanie doprecyzować cel, urealnić go i dzięki temu zmotywować klienta do działania. Oto przykładowe pytania:

CEL: Co chcesz osiągnąć? Jak chcesz to osiągnąć? Jakie byłyby korzyści z osiągnięcia celu?

RZECZYWISTOŚĆ: Co się dzieje teraz? Jak wygląda obecnie sytuacja? Co już zrobiłeś? Gdzie jesteś teraz w stosunku do swojego celu? Jakie masz zasoby?

OPCJE: Jakie są twoje opcje? Jakie masz możliwości? Jaka jest możliwa strategia działania? Jak myślisz, co musisz zrobić, aby zbliżyć się do celu?

PLAN I WNIOSKI: Jakie podejmiesz kroki? Kiedy? Jak na dłuższą metę będą wyglądały twoje działania? Jakiego wsparcia potrzebujesz? Jakie przeszkody mogą się pojawić? Jakie swoje zasoby wykorzystasz? Kto może ci pomóc?

Więcej o samej metodzie przeczytać można w materiałach udostępnionych w dziale „Publikacje” na platformie Doskonalenie w sieci. http://www.doskonaleniewsieci.pl. Natomiast rozwijając swój warsztat coacha, warto również zadbać o siebie w relacji z klientem. Chodzi o zachowanie własnego dobrostanu, o czym piszemy tutaj.

ŹRÓDŁO: Materiał wideo powstał we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Rozmowa coachingowa na podstawie modelu GROW. Przygotowany został w ramach programu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button