AktualnościSuperwizjeWydarzenia

Superwizja grupowa Izba Coachingu – 12 września 2023

Superwizja Izba coachingu

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w superwizji grupowej online.

TERMIN SUPERWIZJI:

12 września 2023, 09:00-12:00 (wtorek):

MIEJSCE SUPERWIZJI:

Online

Czym jest superwizja dla coachów?

Superwizja w coachingu to proces refleksyjnego uczenia się, rozwoju i samodoskonalenia coacha w bezpiecznej przestrzeni. Dodatkowo w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, przy wsparciu ze strony superwizora.

Tymczasem superwizor to osoba doświadczona w prowadzeniu procesów coachingowych i superwizyjnych oraz prezentująca kompetencje coacha i superwizora.

Zatem superwizja odbywa się poprzez interaktywną refleksję, konstruktywną informację zwrotną, dzielenie się ekspertyzą oraz stosowanie narzędzi z różnych obszarów rozwojowych.

Po co jest superwizja Izba Coachingu dla coachów?

Superwizja jest jedną z najbardziej efektywnych metod wsparcia i rozwoju. Szczególnie kompetencji w zawodach związanych z pomaganiem, w tym także w coachingu. A propos obszary wsparcia superwizyjnego mogą dotyczyć wielu aspektów funkcjonowania i pracy coacha.

Korzyści z superwizji grupowej dla coachów:

 • po pierwsze rozwój umiejętności coachingowych,
 • po drugie poszerzenie repertuaru stosowanych technik i narzędzi coachingowych,
 • po trzecie pomoc w określeniu indywidualnego stylu pracy coachingowej,
 • wreszcie pomoc w zidentyfikowaniu głównych wyzwań i trudności, z którymi spotyka się coach,
 • po piąte wypracowanie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z klientami,
 • wsparcie w lepszym rozumieniu wpływu wartości, przekonań i emocji coacha na jego efektywność w pracy coachingowej,
 • analiza dylematów etycznych, z którymi spotyka się coach w swojej pracy.

Kto może uczestniczyć w superwizji grupowej dla coachów?

 • praktykujący coachowie;
 • coachowie, którzy dopiero uczą się sztuki coachingu i poprzez uczestnictwo w superwizji chcą rozwijać swój warsztat coachingowy (prowadzą sesje coachingowe);
 • coachowie, którzy chcą omówić swój konkretny przypadek pracy z klientem;
 • coachowie, którzy poprzez uczestnictwo i słuchanie innych chcą rozwijać się sami.

Otrzymasz zaświadczenie z superwizji w Izbie Coachigu

1. Wskutek udziału w superwizji grupowej otrzymsz zaświadczenie o udziale w superwizji grupowej, z podaniem czasu trwania (godziny zegarowe), dla uczestników, którzy nie poddawali superwizji swojej pracy w roli coacha (nie przedstawiali własnego przypadku).

2. Aczkolwiek dla osób, które poddały superwizji własną pracę w roli coacha otrzymają zaświadczenie o udziale w superwizji grupowej, z podaniem czasu trwania (godziny zegarowe).

Co więcej o definicjach superwizji dowiesz się: SYSTEM-AKREDYTACJI-IZBY-COACHINGU

Inwestycja w rozwój.

 • Coach, superwizor uczestniczący w superwizji grupowej: 100 zł
 • Coach, superwizor akredytowany w IC 75 zł
 • Coach absolwent akredytowanego przez IC programu dla coachów 75 zł
 • Coach członek IC 75 zł
 • COACH, KTÓRY PIERWSZY RAZ DOŚWIADCZY SUPERWIZJI 50 zł.

Prowadząca:Monika Zubrzycka-Nowak

Akredytowany Coach i Superwizor Izby Coachingu.
Wykształcenie: mgr Uniwersytetu Warszawskiego
Doświadczenie zawodowe: od 2005 prowadzi szkołę coachingu, od 2014 zgodnie z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu;
Działa jako coach od 2006, jako superwizor od 2012.
___________________
Tak mówi o sobie:
„Kontakt z drugim człowiekiem w dowolnych warunkach, czy to na coachingu, szkoleniu czy w kuluarach, jest dla mnie okazją, by wesprzeć go w pełniejszym rozumieniu mechanizmów rządzących funkcjonowaniem człowieka. Rozmowa z użyciem metafor w miejsce dosłownych opisów, patrzenie z niecodziennych perspektyw, wsłuchiwanie się w głębokie potrzeby serca, otwieranie na niestandardowe rozwiązania pozwalają przejść od kontrolowania życia na podążanie z jego nurtem i uświadomienia sobie skutecznej i pożądanej strategii”.

Superwizja jest dla mnie stworzeniem przyjaznej coachowi (coachom) przestrzeni, w której może on bezpiecznie przyglądać się sobie, swoim reakcjom, działaniom, pragnieniom i osiągnięciom a także wątpliwościom, zawahaniom, rozczarowaniom w roli coacha. I poddawać je refleksji czyli uczyć się poszerzając rozumienie gry różnorodnych sił wpływających na człowieka, interakcję, proces coachingu. Oraz szukać nowego podejścia i odmiennych rozwiązań. Według mnie coaching jest takiej jakości, jaką świadomością operuje coach. I dlatego superwizja czyli tworzenie „super” wizji siebie w roli coacha skupionego na dobru klienta, jest każdorazowo skokiem na wyższy poziom rozumienia mechanizmów rządzących człowiekiem i jego życiową drogą. I wspiera go w stawaniu się coachem w stałym rozwoju, bo krańca możliwości twórczej interakcji nie ma.

Zapraszamy bardzo serdecznie!

Organizator: Izba Coachingu Oddział Małopolski

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Biuro Izby Coachingu

biuro@ic.org.pl

tel. + 48 511 416 541 

Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button