Superwizje

Superwizja Izba Coachingu – 11 lipca 2023

Superwizja Izba coachingu

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w superwizji grupowej w Krakowie.

TERMIN SUPERWIZJI:

11 lipca 2023, 17:00-20:00 (wtorek):

MIEJSCE SUPERWIZJI:

Online

Czym jest superwizja dla coachów?

Superwizja w coachingu to proces refleksyjnego uczenia się, rozwoju i samodoskonalenia coacha w bezpiecznej przestrzeni. Dodatkowo w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, przy wsparciu ze strony superwizora.

Tymczasem superwizor to osoba doświadczona w prowadzeniu procesów coachingowych i superwizyjnych oraz prezentująca kompetencje coacha i superwizora.

Zatem superwizja odbywa się poprzez interaktywną refleksję, konstruktywną informację zwrotną, dzielenie się ekspertyzą oraz stosowanie narzędzi z różnych obszarów rozwojowych.

Po co jest superwizja Izba Coachingu dla coachów?

Superwizja jest jedną z najbardziej efektywnych metod wsparcia i rozwoju. Szczególnie kompetencji w zawodach związanych z pomaganiem, w tym także w coachingu. A propos obszary wsparcia superwizyjnego mogą dotyczyć wielu aspektów funkcjonowania i pracy coacha.

Korzyści z superwizji grupowej dla coachów:

 • po pierwsze rozwój umiejętności coachingowych,
 • po drugie poszerzenie repertuaru stosowanych technik i narzędzi coachingowych,
 • po trzecie pomoc w określeniu indywidualnego stylu pracy coachingowej,
 • wreszcie pomoc w zidentyfikowaniu głównych wyzwań i trudności, z którymi spotyka się coach,
 • po piąte wypracowanie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z klientami,
 • wsparcie w lepszym rozumieniu wpływu wartości, przekonań i emocji coacha na jego efektywność w pracy coachingowej,
 • analiza dylematów etycznych, z którymi spotyka się coach w swojej pracy.

Kto może uczestniczyć w superwizji grupowej dla coachów?

 • praktykujący coachowie;
 • coachowie, którzy dopiero uczą się sztuki coachingu i poprzez uczestnictwo w superwizji chcą rozwijać swój warsztat coachingowy (prowadzą sesje coachingowe);
 • coachowie, którzy chcą omówić swój konkretny przypadek pracy z klientem;
 • coachowie, którzy poprzez uczestnictwo i słuchanie innych chcą rozwijać się sami.

Otrzymasz zaświadczenie z superwizji w Izbie Coachigu

1. Wskutek udziału w superwizji grupowej otrzymsz zaświadczenie o udziale w superwizji grupowej, z podaniem czasu trwania (godziny zegarowe), dla uczestników, którzy nie poddawali superwizji swojej pracy w roli coacha (nie przedstawiali własnego przypadku).

2. Aczkolwiek dla osób, które poddały superwizji własną pracę w roli coacha otrzymają zaświadczenie o udziale w superwizji grupowej, z podaniem czasu trwania (godziny zegarowe).

Co więcej o definicjach superwizji dowiesz się: SYSTEM-AKREDYTACJI-IZBY-COACHINGU

Inwestycja w rozwój.

 • Coach, superwizor uczestniczący w superwizji grupowej: 100 zł
 • Coach, superwizor akredytowany w IC 75 zł
 • Coach absolwent akredytowanego przez IC programu dla coachów 75 zł
 • Coach członek IC 75 zł
 • COACH, KTÓRY PIERWSZY RAZ DOŚWIADCZY SUPERWIZJI 50 zł.

Prowadzący: Piotr Leon Włodarczyk

Coach i Superwizor akredytowany Izby Coachingu, członek Komisji Akredytacji

Psycholog, były sportowiec, od 2008 roku certyfikowany coach International Coaching Community, akredytowany superwizor Izby Coachingu.

Specjalizuje się w szkoleniach i coachingach wspierających managerów w rozwijania kompetencji zarządczych do ról CEO włącznie. W branży szkoleniowej pracuje od 1995 roku jako wykładowca, trener biznesu, a obecnie jako ekspert superwizor trenerów biznesu i opiekun złożonych projektów wdrażania zmian organizacyjnych. 

Wieloletni wykładowca na AWFiS, twórca przedmiotu coaching zdrowotny. Wykłada na studiach podyplomowych przy WSB Gdańsk między innymi na Akademii Trenera, Zarządzanie Projektami oraz Akademii Coachingu. 

Pracę dydaktyczną łączy z praktyką. Prowadzi grupy superwizyjne. Specjalizuje się w terapii i prewencji pracy ze skutkami stresu oraz przeciążeń emocjonalnych do PTSD włącznie.

Certyfikowany TRE® Provider II poziomu (Trauma Release Excercises) uprawniony do pracy grupowej i indywidualnej. Pracuje z traumą w ramach terapii EMDR®. Powyższe metody wykorzystuje w pracy zarówno z pracownikami firm jak sportowcami i sędziami sportowymi. 

W unikalnym warsztacie pracy łączy analityczno-biznesowe podejście do celów z głębią pracy z ciałem i nieświadomymi mechanizmami ochrony przed przeciążeniami w szczególności wzrostem post traumatycznym. Klienci cenią go za energię, systemowe podejście do zmiany i holistyczny model pracy.  

Zapraszamy bardzo serdecznie!

Organizator: Izba Coachingu Oddział Małopolski

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Biuro Izby Coachingu

biuro@ic.org.pl

tel. + 48 511 416 541 

Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button