Superwizje

Superwizja Izba Coachingu – 12 grudnia 2023

Superwizja izba coachingu

Superwizja grupowa online dla coachów Izba Coachingu

 • 12 grudnia 2023 godzina 09:00-12:00
 • Wydarzenie prowadzone w wersji online

Prowadzący

Bartosz Berendt

Coach (MCC) akredytowany przez International Coach Federation (ICF). Coach i superwizor akredytowany przez Izbę Coachingu. Obecny prezes Izby Coachingu, prezes zarządu polskiego oddziału ICF w kadencji 2011-2012 oraz członek Zespołu ds. Psychologii Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy dla liderów, i zespołów wdrażających zmiany w organizacji. Pracuje w wyczynowym sporcie, wspierając zawodników i drużyny w realizacji celów sportowych i pozasportowych.
Posiada doświadczenie w realizacji projektów pociągających za sobą strategiczne zmiany. Obejmujące między innymi z tworzenie i wdrażanie strategii firmy, implementację systemów informatycznych, zmianę struktury organizacyjnej, restrukturyzację i optymalizację procesów.

Okres od 2006 roku to rozwój własnej praktyki coachingowej. Zrealizował ponad 3000 godzin coachingu, kilkadziesiąt warsztatów oraz prowadził wiele prelekcji i wykładów.
Coachingu uczył się u najbardziej doświadczonych polskich coachów. Swoją wiedzę pogłębiał na warsztatach międzynarodowych coachów takich jak:

 • Robert Dilts,
 • Richard Bolstad,
 • Sarah Peyton,
 • Stephen Gilligan,
 • Frank Farelly,
 • Nick Kemp,
 • John Wittington,
 • Lionel Stapley,
 • John Scherer,
 • Amy Barnes,
 • Kare Landfald,
 • Miki Kashtan,
 • Amy i Arnold Mindel.

Po pierwsze studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Po drugie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Po trzecie podyplomowych studiach Psychologii Sportu Pozytywnego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.


Izba Coachingu
 jest niezależną organizacją reprezentującą środowisko coachingowe w Polsce.

Dąży do tego, aby według określonych standardów, w poszanowaniu etyki oraz zapewniając najwyższą jakość, coaching stawał się profesją przyczyniającą się do społecznego rozwoju.

Standardyetyka i jakość, nadrzędne wartości Izby Coachingu, mają za zadanie prowadzić coachów, tak aby ich działania były profesjonalne i budowały zaufanie do profesji.

Jest pierwszą na świecie izbą gospodarczą zrzeszającą podmioty prowadzące działalność w obszarze coachingu.

SUPERWIZJA GRUPOWA W COACHINGU

Superwizja grupowa w coachingu to proces refleksyjnego uczenia się, rozwoju i samodoskonalenia coacha w bezpiecznej przestrzeni, atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, przy wsparciu ze strony superwizora. Superwizor to osoba doświadczona w prowadzeniu procesów coachingowych i superwizyjnych oraz prezentująca kompetencje coacha i superwizora. Superwizja odbywa się poprzez interaktywną refleksję, konstruktywną/wspierającą informację zwrotną, dzielenie się ekspertyzą oraz stosowanie narzędzi z różnych obszarów rozwojowych.

Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button