Psychologia - badania

Dlaczego warto planować

Chwila realizacji celu – w przyszłości – jest zbyt odległa, aby można było przez jej pryzmat wyznaczyć aktualny priorytet.

Dlaczego warto planować

Co więcej, nawet jeśli prowadzisz ciąg przyczynowo skutkowy od dnia dzisiejszego przez bieżący tydzień, miesiąc czy rok, nadal możesz nie dostrzec najważniejszych spraw na teraz … aż do chwili gdy określisz wszystkie etapy do końca. Właśnie z tego względu większość ludzi nigdy nie zbliża się do realizacji własnych dążeń. Nie potrafią połączyć dnia dzisiejszego z kolejnymi dniami w logiczny ciąg zdarzeń, który doprowadzi ich do celu.

Dlatego powiąż dziś z jutrem i kolejnymi jutrami. To naprawdę ważne.

Badania potwierdzają tę tezę. W trzech niezależnych analizach psychologowie obserwowali 262 studentów, aby zweryfikować wpływ wizualizacji celów na ich realizację.

Studentów poproszono o wyobrażenie sobie celu na dwa sposoby: tych z jednej grupy poproszono o wyobrażenie sobie samego wyniku (na przykład zdobycie piątki z egzaminu), zaś tych z drugiej – o wyobrażenie sobie procesu prowadzącego do oczekiwanego efektu (na przykład nakładu pracy, niezbędnego do uzyskania piątki na egzaminie). Okazało się, że studenci, którzy wyobrazili sobie cały proces osiągnęli lepsze wyniki – zaczęli się przygotowywać wcześniej czyli się częściej i zdobywali wyższe stopnie cząstkowe niż ci, którzy wyobrazili sobie tyko sam fakty uzyskania oceny celującej.

Ludzie mają tendencje do nazbyt optymistycznego wyobrażania sobie własnych możliwości, często nie myślą więc o szczegółach dotarcia do celu. Badacze mówią wtedy o błędzie poznawczym zwanym „złudzeniem planowania”. Wyobrażenie sobie całego procesu – podzielenie dalekosiężnego celu na etapy zmierzające do jego osiągnięcia – angażuje strategiczne myślenie, niezbędne do planowania i osiągania wybitnych rezultatów. Właśnie dlatego strategia wyznaczania celu na teraz jest tak skuteczna.

Źródło – Jedna rzecz – Zaskakujący mechanizm niezwykłych osiągnięć. Gary Keller i Jay Papasan, Wydanie Polskie Galaktyka Sp. Z o.o. Łódź 2011

Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button