WebinaryWydarzenia

Learning Forum ICF Poland – 8 lutego 2023

Learning forum

Jak wiedza o emocjach pomaga w przezwyciężeniu kryzysów psychicznych w obecnych nieprzewidywalnych czasach?

Opis

Jak wiedza o emocjach pomaga w przezwyciężeniu kryzysów psychicznych w obecnych nieprzewidywalnych czasach?

Webinar ma na celu rozszerzenie wiedzy na temat pracy z emocjami, jako sposobu zapobiegania kryzysom psychicznym oraz ich przezwyciężaniu, w obecnych czasach obciążonych informacjami o pandemii, wojnie, inflacji i pogarszających się warunkach bytowych.

Agenda spotkania zawiera zapoznanie uczestników z informacjami na temat emocji jak również kryzysu związanego z ostrym lub przewlekłym stresem. Dzięki czemu uczestnicy zapoznają się z możliwymi interwencjami, mającymi pomóc w powrocie do równowagi emocjonalnej.  Wskazana zostanie potrzeba zadbania przez coacha o własny stan psychofizyczny, zwłaszcza jako warunek konieczny świadczenia pomocy osobom w kryzysie.

Prowadzący:Anna Sobczak PCC

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF, jak również Mgr inż. Inżynierii oprogramowania z tytułem MBA. Po 20 latach pracy w międzynarodowych organizacjach branży IT, przeszła zmianę zawodową, tudzież pozostając w świecie biznesie jako dostawca usług rozwojowych i interwencyjnych.

Obecnie pracuje z Klientami instytucjonalnymi w obszarze zarządzania stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu, wellbeingu i pracy z emocjami w miejscu pracy oraz budowania motywacji i zaangażowania pracowników.

Z Klientem indywidualnym pracuje głównie nad nowymi wyzwaniami zawodowymi, potrzebą zmiany i podniesienia jakości życia. Wspomaga również studentów i uczniów w poszukiwaniu najkorzystniejszej dla nich ścieżki rozwoju zawodowego, zgodnej z ich talentami, zainteresowaniami i zamierzeniami. 

Prowadzący: Anna Sobczak

  • 8 lutego 2023, 18:00-20:00
  • Organizator: ICF Oddział Mazowsze
  • Spotkanie online – Zoom
  • Cena: 150,00 zł

Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button