AktualnościWiedza

FUKO – skutecznie narzędzie do udzielania informacji zwrotnej

Technika, jaką jest narzędzie FUKO, ma zastosowanie w coachingu i zarządzaniu. Pomaga w udzielaniu konstruktywnej informacji zwrotnej i wspiera dobrą komunikację.

Nazwa FUKO to akronim od angielskich słów: Feedback, Understood, Known, Outcome. Narzędzie to pomaga w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, jak również empatii. Dzięki niemu udzielany przez nas feedback jest konstruktywny i wspiera rozwój osoby, do której adresujemy informację zwrotną. Z FUKO możemy korzystać w zasadzie wszędzie i zawsze: podczas sesji z klientem, a także w innych obszarach zawodowych i biznesowych oraz w żuciu prywatnym.

Przyjrzyjmy się zatem czterem elementom tej techniki, które są jednocześnie czterema etapami rozmowy.

Narzędzie FUKO w czterech krokach

1. Feedback

To słowo oznacza informację zwrotną. Powinna się ona zawsze opierać na faktach, dlatego w polskiej wersji narzędzia FUCO, ten krok nazywamy FAKTY. Rozmowę rozpocznij od obiektywnego opisu sytuacji lub zachowania drugiej osoby. Mów o swoich obserwacjach. Nie oceniaj rozmówcy.

2. Understood

Dosłownie to znaczy zrozumienie. W narzędziu ten krok to USTOSUNKOWANIE/UCZUCIA. W tym miejscu możesz ustosunkować się do tego, o czym przed chwilą powiedziałeś/łaś. Jest tutaj przestrzeń na to, żeby przekazać rozmówcy, jaki efekt wywarło na tobie jego zachowanie, wykonanie przez niego zadania itp. Możesz też powiedzieć o swoich uczuciach, jakie się pojawiły w związku z tym. Jednocześnie w tym kroku upewnij się, że osoba odbierająca feedback rzeczywiście rozumie, o co ci chodzi. Możesz poprosić ją o potwierdzenie zrozumienia. Warto także zadawać pytania, aby lepiej poznać perspektywę rozmówcy.

3. Known

To oznacza znany/wiadomy. Chodzi o KONSEKWENCJE/KORZYŚCI. Wyjaśniasz, jakie są znane ci skutki lub jakie konsekwencje mogą się pojawić w związku z konkretnym zachowaniem lub działaniem. Omów pozytywne i negatywne efekty, które wynikają z określonego postępowania. Powiedz o konsekwencjach i przedstaw obraz tego, co może się wydarzyć, jeśli druga osoba nie zmieni swojego zachowania. Jednocześnie powiedz, dlaczego jest to takie ważne. Możesz jednocześnie wyjaśnić, jaki to wywrze wpływ na ciebie oraz/albo inne osoby, np. cały zespół. Dzięki temu druga strona będzie wiedziała, z jaką reakcją może się spotkać w przyszłości, jeśli podtrzyma lub zmieni swoje zachowanie. Jakie to może mieć konsekwencje (w przypadku kontynuowania negatywnych działań). Albo: jakie to może przynieść korzyści (w przypadku podtrzymywania i rozwijania pozytywnych działań).

4. Outcome

To ostatni krok tego narzędzia. Outcome oznacza wynik. W polskiej wersji to OCZEKIWANIA. Kończysz udzielania informacji zwrotnej, odnosząc się do pożądanych zmian lub rezultatów, które chcesz zobaczyć w przyszłości. Stawiasz jasne oczekiwania i tym samym pomagasz rozmówcy wdrożyć konkretne działania. Innymi słowy: wyraź swoje oczekiwania. Warto również podać sugestie, propozycje oraz konkretne działania, jakie druga osoba powinna podjąć, co powinna robić dalej albo co zaprzestać.

Korzyści stosowania narzędzia FUKO

Klarowność: Narzędzie FUKO pomaga w klarownym komunikowaniu się i unikaniu niejasności podczas udzielania feedbacku.

Zrozumienie: Zapewnia, że osoba odbierająca feedback rzeczywiście rozumie przekazywane informacje i ich znaczenie.

Skuteczność: Pomaga w identyfikowaniu konkretnych działań i oczekiwań, co sprzyja efektywnym zmianom i rozwojowi.

Innym użytecznym narzędziem jest Metoda Disneya. Pomaga rozwijać kreatywność i spojrzeć na temat z różnych perspektyw. Przeczytasz o nim TUTAJ.

Powiązane artykuły

Back to top button