AktualnościWiedza

Pięć pytań zdrowego myślenia

Jest to proste narzędzie do pracy nad jakością naszych myśli. A one z kolei mają ogromne znaczenie dla jakości życia.

Często brykamy się z wewnętrznym przekonaniem, że nie damy rady, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, by coś zacząć. A co dopiero, by osiągnąć sukces w danym przedsięwzięciu. Są też takie chwile, kiedy rozpamiętujemy, co poszło nie tak:

  • że mogliśmy zrobić coś inaczej
  • coś powiedzieć lub coś przemilczeć.

Wewnętrzny krytyk podsycający brak wiary w siebie ma swoje źródło w naszych myślach i przekonaniach.

Pięć pytań zdrowego myślenia do stosowania na co dzień

To technika wywodząca się z nurtu psychologii poznawczo-behawioralnej (CBT – Cognitive Behawioral Therapy). Zmusza do refleksji i pomaga przekształcić negatywne schematy myślenia w bardziej produktywne i zdrowe postawy. To narzędzie, które obecnie służy nie tylko psychoterapeutom, ale także coachom i mentorom. Z powodzeniem można je również stosować do samodzielnej pracy rozwojowej.  

Pytania zdrowego myślenia

1. Czy moje myśli oparte są na niezaprzeczalnych faktach, czy na interpretacjach?

Pierwszym krokiem do zdrowego myślenia jest odróżnienie faktów od subiektywnych interpretacji. Często nasze emocje i reakcje są wywołane nie przez realne zdarzenia, lecz przez sposób, w jaki je interpretujemy. Zastanów się, czy twoje przekonania odnoszące się do danego wydarzenia są rzeczywiście poparte dowodami. To pytanie pozwala unikać nadmiernego niepokoju i przesadnych reakcji, co jest kluczowe w trudnych sytuacjach.

2. Czy ta myśl pomaga mi czuć się dobrze?

Emocje, które wywołują nasze myśli, mają bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie i zachowanie. Myśli, które są ograniczające lub negatywne, mogą prowadzić do poczucia bezsilności czy smutku. Jeśli zauważysz, że pewne przekonania nie wpływają korzystnie na twoje emocje, zastanów się, jak możesz je zmodyfikować na bardziej pozytywne lub realistyczne.

3. Czy ta myśl pomaga mi osiągnąć moje bliższe i dalsze cele?

Myślenie powinno być narzędziem prowadzącym do realizacji zarówno krótko-, jak i długoterminowych celów. Jeśli stwierdzisz, że twoje przekonania sabotują twoje wysiłki (np. przez przekonanie, że nie jesteś wystarczająco dobry), ważne jest, aby przemyśleć, jak można przekształcić te myśli w coś, co będzie cię wspierać w działaniu.

4. Czy ta myśl pomaga mi unikać konfliktów z innymi ludźmi lub je rozwiązywać?

Myśli, które promują otwartość, zrozumienie i współpracę, mogą znacząco poprawić jakość twoich relacji interpersonalnych. Przykładowo, zamiast zakładać negatywne intencje u innych, warto szukać bardziej konstruktywnych wyjaśnień ich zachowań. Rozwijanie takiego sposobu myślenia jest nieocenione w zarządzaniu konfliktami i budowaniu trwałych relacji.

5. Czy ta myśl pomaga mi chronić moje życie i zdrowie?

Ostatnie pytanie zmusza do refleksji nad tym, jak nasze myśli wpływają na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Przewlekły stres wynikający z negatywnego myślenia może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Stawiając sobie to pytanie, zaczynamy lepiej rozumieć, jak ważna jest troska o zdrowie psychiczne w kontekście ogólnego dobrostanu.

Pięć pytań zdrowego myślenia pomaga kwestionować i reformować negatywne lub nieproduktywne przekonania. Są one szczególnie przydatne w sytuacjach stresowych, gdzie pomagają ocenić rzeczywistość bardziej obiektywnie, redukując niepotrzebny stres. Ułatwiają także podejmowanie decyzji, zachęcając do analizy, jak myśli wpływają na osiąganie osobistych i zawodowych celów. Mogą jednocześnie poprawić relacje międzyludzkie, skłaniając do rozważania bardziej konstruktywnych perspektyw w interakcjach z innymi. W końcu, pytania te sprzyjają ochronie zdrowia psychicznego, pomagając unikać przewlekłego stresu i jego negatywnych konsekwencji.

Pięć pytań zdrowego myślenia, jako narzędzie pracy coacha

Znajomość pięciu pytań zdrowego myślenia jest bardzo pomocna dla coachów, którzy pracują z klientami nad wzmacnianiem ich pewności siebie. Ta prosta technika umożliwia efektywne wspieranie klientów w identyfikacji i zmianie destrukcyjnych wzorców myślowych. Stosując pięć pytań zdrowego myślenia, coachowie skuteczniej wspierają swoich klientów w odblokowywaniu ich potencjału, co przekłada się na lepsze wyniki w życiu osobistym i zawodowym. Klient uczący się zdrowego myślenia jest lepiej przygotowany do radzenia sobie z wyzwaniami, co jest kluczowe dla trwałego sukcesu i satysfakcji.

Umożliwia to klientom rozwijanie większej świadomości własnych przekonań, co jest fundamentem dla trwałej zmiany i rozwoju osobistego. Coachowie wykorzystując pięć pytań zdrowego myślenia mogą prowadzić swoich klientów do bardziej obiektywnego spojrzenia na wyzwania. A to z kolei zwiększa ich zdolność do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Kamila Wosińska

Akredytowana Coach i Mentorka kobiet w biznesie. Pracuje z kobietami w obszarach przywództwa, wyboru ścieżki zawodowej i wzmacniania pozycji biznesowej. Aktywnie wspiera społeczności kobiet w IT. Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy GFT Technologies. Konferencyjna mówczyni motywacyjna. Wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego.

Powiązane artykuły

Back to top button