AktualnościMateriały video

Warsztat i narzędzia mentora

warsztat mentora

Jedną z form wspierania ludzi w ich rozwoju jest mentoring. O tym, czym różni się on od coachingu i jaki powinien być warsztat mentora mówi w wywiadzie profesor Jacek Miroński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Szukając prostej definicji, kim jest mentor, można powiedzieć, że
jest on ekspertem w swojej dziedzinie, ma wiedzę i doświadczenie, którymi dzieli się ze swoim jest on ekspertem w swojej dziedzinie, ma wiedzę i doświadczenie, którymi dzieli się ze swoim mentee. Udziela też rad i wskazówek, podaje gotowe rozwiązania.

Z kolei coach towarzyszy klientowi w odkrywaniu swojego potencjału i w drodze do realizowania celów, które ten sobie postawił. Coach nie przekazuje wiedzy ani doświadczeń, choć byłoby dobrze, żeby rozumiał kontekst (środowisko, sytuację), w jakim znajduje się jego klient. „Metor to osoba z większym doświadczeniem, lepiej rozumiejąca to, co się dzieje w organizacji, która bierze pod opiekę kogoś, kto jest mniej doświadczony”, dodaje profesor Jacek Miroński z Katedry Zarządzania Międzynarodowego w Szkole Główniej Handlowej w Warszawie (SGH).

Jaki powinien być warsztat mentora

Mentoring wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Mentor dzieląc się swoją wiedzą, bierze odpowiedzialność za podopiecznego. W coachingu mocno podkreśla się to, że odpowiedzialność za za efekty zostaje po stronie klienta. Coach mu towarzyszy, dobiera odpowiednie narzędzia, które są pomocne na ścieżce rozwoju. „Z kolei mentor w większym stopniu ma bezpośredni i osobisty wpływ na decyzje drugiej strony. W związku z tym, żeby robić to odpowiedzialnie i w sposób zgodny z najlepszym interesem mentee, potrzebny jest zestaw odpowiednich narzędzi, umiejętności i kompetencji”, mówi profesor Jacek Miroński. Należą do nich m.in. aktywne słuchanie oraz umiejętność zarządzania emocjami, a także szereg innych narzędzi, które są stosowane m.in. w coachingu.

Wielu mentorów opiera się na swojej intuicji i doświadczeniu. Warto jednak poszerzyć swoje kompetencje, biorąc udział w różnych kursach, które dedykowane są właśnie takim osobom. Wzbogacają warsztat mentora o profesjonalne narzędzia, uporządkowują i usystematyzują jego wiedzę, pokazują różne podejścia do mentoringu. Pomocne na ścieżce do bycia profesjonalnym mentorem są np. roczne Podyplomowe Studia Mentoringu w SGH. Mają one na celu przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli mentorów poprzez m.in.wyposażenie ich w:

 • profesjonalne umiejętności mentorskie
 • wiedzę przydatną w zawodach związanych z kontaktami z innymi ludźmi.

Dedykowane są one również osobom, które chcą piąć się po szczeblach kariery albo już zajmują stanowiska menedżerskie i potrzebują poszerzyć swoje kompetencje. Ta wiedza przyda się również właścicielom firm. „24 listopada 2023 r. rozpoczyna się trzecia edycja studiów Mentoring w SGH, na którą serdecznie zapraszam”, mówi profesor Jacek Miroński.

Powiązane artykuły

Jeden komentarz

 1. To fascynujące obserwować, jak mentoring może stanowić istotne wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym. Wywiad z profesorem Jackiem Mirońskim rzuca światło na różnice pomiędzy mentoringiem a coachingiem, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia unikalnych cech i ról obu tych form wsparcia w rozwoju jednostki.

  Opinia profesora Davida Clutterbucka, uznawanego autorytetu w dziedzinie mentoringu, jasno wyjaśnia różnice pomiędzy coachem a mentorem. Jego stwierdzenie, że „Mentor to Coach plus doświadczenie”, trafnie oddaje istotę obu ról, pomagając zrozumieć ich specyfikę.

  Coach wspiera klienta w osiąganiu jego celów. Pomaga mu odkryć własne zasoby i potencjał, zadając pytania, które prowadzą do samodzielnych refleksji i wyboru najlepszych rozwiązań. Coach nie udziela rad, nie ocenia i nie dzieli się wiedzą z konkretnego obszaru, ponieważ nie jest w nim ekspertem. To klient analizuje sytuację i znajduje odpowiedzi, które są dla niego najkorzystniejsze.

  Mentor, oprócz wykorzystania narzędzi coachingowych (jeśli jest równocześnie profesjonalnym coachem), wnosi do relacji z mentee swoje bogate doświadczenie w danej dziedzinie lub branży. Mentor może doradzać, wyrażać swoją opinię, dzielić się wiedzą i doświadczeniem. To właśnie doświadczenie stanowi kluczową różnicę pomiędzy mentorem a coachem.

  Mentor „transformacyjny” – będący również profesjonalnym Coachem – nie tylko wspiera mentee w procesie rozwoju i realizacji celów, ale także oferuje dodatkowe funkcje i perspektywę opartą na swoim doświadczeniu. Dzięki temu mentoring staje się niezwykle cennym wsparciem w rozwoju osobistym i zawodowym, zwłaszcza w sytuacjach, gdy doświadczenie jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

  Warto zaznaczyć, że umiejętności mentorskie można obecnie rozwijać, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, takich jak roczne Podyplomowe Studia Mentoringu w SGH. Jest to doskonała okazja do poszerzenia swoich kompetencji mentorskich i zrozumienia, jak efektywnie je wykorzystać w pracy z innymi na rzecz ich rozwoju. Te umiejętności są przydatne nie tylko dla profesjonalnych mentorów, ale również dla menedżerów i właścicieli firm, którzy zdobywają dzięki nim narzędzia do efektywnej pracy z ludźmi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button