AktualnościDefinicje coachinguWiedza

Czym jest life coaching

Sesje life coachingu wspierają klienta w określeniu życiowych celów i opracowywaniu planu ich realizacji. Cele te mogą dotyczyć różnych obszarów i tematów. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Można powiedzieć, że life coaching to proces, w którym przeszkolony coach wspiera klienta w osiąganiu określonych celów osobistych, zawodowych lub życiowych. Ten rodzaj coachingu koncentruje się na rozwoju osobistym, odkrywaniu celów w tym obszarze, jak również identyfikowaniu przeszkód i tworzeniu strategii działania w celu ich przezwyciężenia. Life coach pomaga klientowi m.in. poprzez:

 1. ustalanie celów i ich sprecyzowanie. Cele mogą dotyczyć różnych obszarówh życia, takich jak np. kariera, zdrowie, relacje czy rozwój osobisty.
 2. opracowywanie planów działania. Coach wspiera klienta w opracowywaniu konkretnych kroków, które należy podjąć, aby osiągnąć wyznaczone cele.
 3. motywowanie i kierowanie. Coach korzysta z narzędzi, które pomagają motywować klienta do podejmowania działań i utrzymać jego zaangażowanie w drodze do celu.
 4. rozwijanie umiejętności Coach pomaga klientowi w identyfikowaniu i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do osiągnięcia celów.
 5. przezwyciężanie przeszkód Tutaj coach pomaga klientowi w identyfikowaniu i przezwyciężaniu przeszkód, które mogą wystąpić w drodze do osiągnięcia celów.

Life coaching – obszary do pracy

Do life coacha klient, który poszukuje wsparcia i jest nastawiony na rozwój osobisty, może się zwrócić z różnymi tematami. Głównymi obszarami są:

 1. Kariera i rozwój zawodowy Tutaj znajdują się takie tematy jak osiąganie sukcesu zawodowego, zarządzanie czasem, rozwijanie umiejętności przywódczych. To także przygotowanie się do zmiany i wprowadzenie zmian w obszarze zawodowym, znalezienie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym itp.
 2. Zdrowie i wellness Obszarami do pracy są tutaj: prowadzenie zdrowego stylu życia, osiągnięcie celów np. sportowych, zmiana nawyków żywieniowych. Radzenie sobie ze stresem, poprawa samopoczucia psychicznego i fizycznego także można tu włączyć.
 3. Relacje i życie osobiste Life coaching wspiera w: budowaniu zdrowych relacji interpersonalnych, zarządzaniu konfliktami, rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, zarządzaniu emocjami. Jest także pomocny w procesie rozwoju samoświadomości, poprawie samoakceptacji i pewności siebie.
 4. Finanse i sukces materialny Tematami sesji life coachingu mogą być także: planowanie budżetu, osiąganie celów finansowych, zarządzanie długiem, rozwijanie umiejętności zarządzania finansami.
 5. Rozwój osobisty i samorealizacja Chodzi o odkrywanie celów życiowych i wartości. A także o rozwijanie potencjału, pokonywanie ograniczeń osobistych, realizację marzeń i pasji i budowanie poczucia spełnienia.
 6. Edukacja i rozwój umiejętności Jest to pomoc w nauce i rozwoju zawodowym, planowanie ścieżki kariery, przygotowanie do egzaminów, rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

Warto tutaj podkreślić, że obszary stanowią tylko wycinek z możliwości, jakie oferuje life coaching. Istnieją także specjalizacje, takie jak life coaching dla rodziców, dla osób przechodzących przez kryzys życiowy, dla artystów, dla przedsiębiorców i wiele innych. W zależności od potrzeb klienta, coach może skupić się na jednym lub kilku z tych obszarów.

Ważne!

Life coaching różni się od terapii psychologicznej. Podczas gdy terapia psychologiczna często koncentruje się na przeszłości klienta i wyjaśnianiu przyczyn problemów emocjonalnych. Z kolei life coaching skupia się na teraźniejszości i przyszłości klienta, pomagając mu w osiąganiu określonych celów i rozwijaniu potencjału.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button