AktualnościKsiążkiWiedza

50 historii na 50 sesji mentoringu lub coachingu

Książka Roberta Łężaka jest bogatym źródłem inspiracji dla każdego, kto kroczy ścieżką rozwoju osobistego. Jest także narzędziem, które może pomóc w pracy z klientami wybierającymi coaching i mentoring.

Coaching i mentoring

Lektura książki „50 historii na 50 sesji coachingu lub mentoringu” autorstwa Roberta Łężaka ma potencjał zmienić życie zarówno tych, którzy pragną lepiej zrozumieć samych siebie, jak również profesjonalistów działających w obszarze rozwoju osobistego. Tytułowych 50 historii może pomóc rozkruszyć ograniczające przekonania oraz poszerzyć perspektywy postrzegania różnych spraw.
Autor podzielił historie na 5 rozdziałów, z których każdy dotyczy innego obszaru wyzwań, z
jakimi często spotykają się klienci, którzy wybierają coaching i mentoring jako drogę swojego rozwoju. Tymi wyzwaniami są:

  • perfekcjonizm
  • brak pewności siebie
  • trudności w znajdowaniu rozwiązań
  • postawę „wiem wszystko najlepiej”
  • brak równowagi między życiem osobistym a zawodowym.

Historie i metafory zmieniające życie

Każdy rozdział oferuje 10 inspirujących historii, metafor oraz przykładów, które można wykorzystać podczas sesji coachingowych lub mentoringowych. Książka jest także narzędziem praktycznym.
Autor przedstawia metodyczne podejście do wykorzystania opowieści w pracy z klientem, umożliwiając coachom i mentorom skuteczne wsparcie swoich podopiecznych w procesie rozwoju.
Rekomendacje od ekspertów w dziedzinie rozwoju osobistego, takich jak Jacek Santorski, Wojciech Eichelberger, dr Lidia D. Czarkowska, świadczą o wysokim standardzie tej książki. Stanowi ona nie tylko inspirującą lekturę, ale także cenny przewodnik dla wszystkich, którzy pragną osiągnąć sukces i spełnienie zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Może być pomocna w przekraczaniu ich ograniczeń. Pokazuje także, jak ogromny potencjał ma coaching i mentoring.

To książka wyjątkowa. Inteligentne, głębokie spojrzenie na nasze powszechne
ludzkie problemy i przekonująca prezentacja skutecznej metody ich przekraczania.
Lektura przyda się każdemu. Zarówno tym, którzy nigdy nie mieli okazji do pracy nad
sobą, jak i fachowcom zajmującym się pomaganiem innym w przekraczaniu ich
ograniczeń.

Wojciech Eichelberger, coach, trener, doradca biznesu, psychoterapeuta

Coaching i mentoring korzystają z metafory

Metafora jest niezbędnym narzędziem każdego mentora i coacha. Zaprasza do tego, by spojrzeć na dane zagadnienie pod różnym kątem, poszerzając tym samym perspektywę klienta i wspierając jego proces. Książka dostarcza coachom i mentorom 50 inspirujących historii, które ci mogą wykorzystać w swojej pracy. To z kolei wspiera w tworzeniu nowych pomysłów i podejść do pracy z klientem. Jednocześnie też pozwala na lepsze zaangażowanie klienta i pomaga w osiągnięciu zamierzonych celów podczas sesji coachingowych lub mentoringowych.
Autor przedstawia metodyczne podejście do wykorzystania historii i metafor w pracy z klientem. Tym samym każdy coach lub mentor mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności i warsztatu. Opowieści zawarte w książce mogą być źródłem motywacji i zaangażowania dla klientów, co ułatwia proces rozwoju osobistego.
Warto w tym miejscu podkreślić, że książka ta podejmuje tematykę przekonań, emocji i sposobów myślenia, co może pomóc coachom i mentorom lepiej zrozumieć klientów i ich potrzeby.

Ten zbiór pięknych, wielopoziomowych, nasyconych symbolami i metaforami
opowieści pozwala na nieinwazyjne zaproszenie klienta do mentalnej podróży, której
efektem może stać się wyjście poza ograniczające Go wewnętrznie schematy,
przekonania i wyzwolenie w Nim jego własnego potencjału kreatywnego – tak działa
moc metafory (…)

dr Lidia D. Czarkowska, Kierownik studiów podyplomowych Coaching Profesjonalny na Akademii
Leona Koźmińskiego, akredytowany coach i superwizor, założycielka Instytutu Jakości Życia.

Coaching i mentoring – narzędzie do budowania relacji

Historie i metafory stanowią skuteczne narzędzia do budowania relacji między coachem
lub mentorem a klientem. Ułatwiają także otwartą komunikację między nimi. Książka może pomóc w procesie przygotowania klientów do zmiany. W jaki sposób? M.in. rozbijając ograniczające przekonania i nawyki, a także pomagając w odkryciu nowych perspektyw.

Coaching jest dziś pojęciem wieloznacznym, praktyki coachingu nierzadko cechuje
dowolność, deficyt rzetelności albo „nawiedzenie”, jakakaś „szkoła”, brakuje im
ugruntowania w nauce i praktyce. Dlatego warto wskazywać i upowszechniać te
opracowania, które reprezentują najwyższe standardy. Do takich należy ta książka.
Polecam przeczytanie i powracanie do niej.

Jacek Santorski, Akademia Psychologii Przywództwa

Premiera książki 50 historii na 50 sesji mentoringu lub coachingu

Premiera miała miejsce podczas Wieczoru Absolwenta zorganizowanego przez Akademię Coachingu i Mentoringu Norman Benett. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. Podczas niej autor, Robert Łężak przeczytał inspirujące historie, podzielił się swoim doświadczeniem i pokazał, jak można z tej książki korzystać.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button