Superwizje

Superwizja grupowa dla coachów Izba Coachingu – 13 czerwca 2023

Superwizja Izba coachingu

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w superwizji grupowej online.

TERMIN: 13 czerwca 2023, 9:00-12:00 (Piątek):

Czym jest superwizja dla coachów?

Superwizja w coachingu to proces refleksyjnego uczenia się, rozwoju i samodoskonalenia coacha w bezpiecznej przestrzeni. Dodatkowo w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, przy wsparciu ze strony superwizora.

Tymczasem superwizor to osoba doświadczona w prowadzeniu procesów coachingowych i superwizyjnych oraz prezentująca kompetencje coacha i superwizora.

Zatem superwizja odbywa się poprzez interaktywną refleksję, konstruktywną informację zwrotną, dzielenie się ekspertyzą oraz stosowanie narzędzi z różnych obszarów rozwojowych.

Po co jest superwizja Izba Coachingu dla coachów?

Superwizja jest jedną z najbardziej efektywnych metod wsparcia i rozwoju kompetencji w zawodach związanych z pomaganiem, w tym także w coachingu. A propos obszary wsparcia superwizyjnego mogą dotyczyć wielu aspektów funkcjonowania i pracy coacha.

Korzyści z superwizji grupowej dla coachów:

 • po pierwsze rozwój umiejętności coachingowych,
 • po drugie poszerzenie repertuaru stosowanych technik i narzędzi coachingowych,
 • po trzecie pomoc w określeniu indywidualnego stylu pracy coachingowej,
 • wreszcie pomoc w zidentyfikowaniu głównych wyzwań i trudności, z którymi spotyka się coach,
 • po piąte wypracowanie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z klientami,
 • wsparcie w lepszym rozumieniu wpływu wartości, przekonań i emocji coacha na jego efektywność w pracy coachingowej,
 • analiza dylematów etycznych, z którymi spotyka się coach w swojej pracy.

Kto może uczestniczyć w superwizji grupowej dla coachów?

 • praktykujący coachowie;
 • coachowie, którzy dopiero uczą się sztuki coachingu i poprzez uczestnictwo w superwizji chcą rozwijać swój warsztat coachingowy (prowadzą sesje coachingowe);
 • coachowie, którzy chcą omówić swój konkretny przypadek pracy z klientem;
 • coachowie, którzy poprzez uczestnictwo i słuchanie innych chcą rozwijać się sami.

Otrzymasz zaświadczenie z superwizji w Izbie Coachigu

1. Wskutek udziału w superwizji grupowej otrzymsz zaświadczenie o udziale w superwizji grupowej, z podaniem czasu trwania (godziny zegarowe), dla uczestników, którzy nie poddawali superwizji swojej pracy w roli coacha (nie przedstawiali własnego przypadku).

2. Aczkolwiek dla osób, które poddały superwizji własną pracę w roli coacha otrzymają zaświadczenie o udziale w superwizji grupowej, z podaniem czasu trwania (godziny zegarowe).

Co więcej o definicjach superwizji dowiesz się: SYSTEM-AKREDYTACJI-IZBY-COACHINGU

Inwestycja w rozwój.

 • Coach, superwizor uczestniczący w superwizji grupowej: 100 zł
 • Coach, superwizor akredytowany w IC 75 zł
 • Coach absolwent akredytowanego przez IC programu dla coachów 75 zł
 • Coach członek IC 75 zł
 • COACH, KTÓRY PIERWSZY RAZ DOŚWIADCZY SUPERWIZJI 50 zł.

Prowadzący: Matylda Marczak

Przewodnicząca Komisji Etyki w Polskiej Izbie Coachingu.

Certyfikowana konsultantka narzędzia psychometrycznego Extended DISC®. Praktyk Terapii w modelu IFS.

Współpracuje z Fundacją Przedsiębiorczych Kobiet, gdzie wspiera kobiety w programach mentoringowych.

Na co dzień prowadzi własną praktykę pod marką Matylda Marczak, a także pracuje w Instytucie Treningu i Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Wykłada Coaching Grupowy i Zespołowy na Uniwersytecie SWPS. Specjalizacja: dobrostan, leadership, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, automotywacja i zaangażowanie, komunikacja i współpraca w zespole.

Wykształcenie:

Ponad 2 300 godzin poświęconych na naukę i osobisty rozwój w dziedzinie psychologii, rozwoju człowieka i organizacji.

Doświadczenie w obszarze coachingu/superwizji: np. specjalizacje, liczba godzin, etc.

Ponad 2500 h indywidualnej pracy coachingowej, ponad oraz wiele godzin spędzonych na prowadzeniu warsztatów, wykładów i wystąpień na konferencjach.

Czym dla mnie jest superwizja:

Sięganiem po swoje największe zasoby by stać się możliwie najlepszym wsparciem dla swoich klientów, jednocześnie tworząc swój unikalny styl pracy coachingowej.


Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button