Psychologia - badania

Korzyści ze szkolenia pracowników

Szkolenia pracowników

Coaching i szkolenia prowadzone w firmach przynoszą wiele dobrego. Korzyści płyną zarówno dla organizacji, jak i dla zatrudnionych w niej osób. Potwierdzają to statystyki.

Jak pokazują badania, średnio 68% pracowników uważa szkolenia za istotny element polityki firmy. Pokolenie milenialsów pod tym względem jest jeszcze bardziej wymagające. Aż 87% jego przedstawicieli oczekuje od organizacji stworzenia warunków rozwoju oraz szkoleń, które podnoszą ich kwalifikacje (https://teamstage.io/training-statistics/). Poza tym 59% milenialsów podkreśla, że aplikując na dane stanowisko, sprawdza, czy wiąże się z nim udział w programach szkoleniowych. Jak więc widać, pensja oraz satysfakcja z pracy nie są dla nich wystarczające.

Firmy też czerpią korzyści ze szkolenia pracowników

Nie tylko osoby zatrudnione zyskują na szkoleniach. Beneficjentem są też same organizacje. W tych, które wprowadzają programy szkoleniowa, rotacja pracowników zmniejsza się od 30 do 50%. Natomiast firmy, które nie organizują szkoleń albo robią to w niewielkim stopniu, tracą na tym. Po pierwsze, są dwukrotnie bardziej narażone na rotację pracowników niż te, które wdrażają ciekawe programy rozwojowe. Po drugie, spada też jej konkurencyjność. A po trzecie, ok. 74% pracowników uważa brak programów rozwojowych za powód, dla którego nie wykorzystują w pełni swojego potencjału.
56% menedżerów pracujących w działach HR, podkreśla, że szkolenia oraz rozwój pracowników stanowią podstawę działalności biznesowej. A jak wygląda praktyka? Badania przeprowadzone prze US Bureau of Labor pokazują, że liderzy, którzy pracują w firmach zatrudniających 100 pracowników, miesięcznie poświęcają średnio 12 minut swojego czasu na każdego z nich. W organizacjach liczących od 100 do 500 zatrudnionych ten czas skraca się do 6 minut na osobę. To nie jest dużo. Dla pracowników tak krótki kontakt z menedżerem nie jest to wystarczający. Nie da się bowiem przedyskutować pewnych tematów, rozwiązać problemów czy poszerzyć swoich kompetencji. Wyjściem z sytuacji może więc być zatrudnianie zewnętrznych firm szkoleniowych albo coachów. Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) potwierdza skuteczność procesów coachingowych. Z przeprowadzonych przez niego badań wynika, że dzięki coachingowi poprawia się wydajność pracowników o 28%. A 27% osób pracujących z coachem zaplanowało również swoją ścieżkę kariery i rozwój osobisty.

Inwestycje się zwracają

Rynek szkoleń stale rośnie, bo organizacje widzą korzyści. Amerykańskie korporacje, które inwestują co najmniej 1500 USD na pracownika rocznie, mają średnio o 24% wyższe zyski niż firmy łożące mniej. Poza tym lepiej wyszkoleni pracownicy:

  • chętniej przejmują większą kontrolę nad swoją pracą
  • są bardziej kreatywni
  • radzą sobie z rozwiązywaniem problemów. Potrzebują więc mniejszego nadzoru, co jednocześnie sprawia, że ​​są bardziej zadowoleni ze swojej pracy

Ale, jak podkreślają eksperci, żeby szkolenia przynosiły odpowiednie rezultaty, powinny spełniać kilka warunków:

  • muszą być skrojone na miarę potrzeb zarówno pracowników, jak i organizacji
  • kluczowe jest również to, żeby dotykały samego sedna tematu
  • należy od razu zastosować nową wiedzę w praktyce
  • istotne jest również udzielanie pracownikowi informacji zwrotnej. Dzięki niej będzie on mógł udoskonalać swoje działania, a także lepiej zrozumieć przebieg oraz cel całego procesu
  • szkolenie, wdrażanie wiedzy oraz dawanie feedbacku powinny się odbywać cyklicznie. Wtedy przynoszą najlepsze efekty.  

Obecnie, kiedy wszystko się dynamicznie zmienia, inwestowanie w rozwój oraz szkolenia są dla firm koniecznością. IBM przeprowadziło badanie, którego celem było sprawdzenie, jaki procent swojego potencjału tracą firmy z upływem czasu. Uwzględniono czynniki i procesy zachodzące wewnątrz organizacji oraz te zewnętrzne związane m.in.: z kontrahentami, nowymi technologiami itp. Wyniki były zaskakujące. Okazało się bowiem, że każdego roku firmy tracą od 10 do 30% potencjału, który miały na początku. Antidotum stanowi stały rozwój, szkolenia, dbanie o zaangażowanie pracowników i podnoszenie ich umiejętności.

Źródła https://teamstage.io/, https://www.cipd.org, https://hbr.org/,  https://www.lorman.com/, https://www.huffpost.com/entry

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Sprawdź również
Close
Back to top button