AktualnościWiedza

Świat VUCA i BANI, a narzędzia podczas sesji coachingowej

Świat VUCA i BANI

O naszej rzeczywistości mówi się świat VUCA. Kolejny termin, który ją opisuje to BANI. Oba mogą być użyteczne jako ramowa struktura podczas rozmów na sesji coachingowej.

Wiele osób jest zaniepokojonych zmianami wokół. Zachodzą one tak szybko, że opis świata VUCA wymagał aktualizacji. Dokonał jej Jamais Cascio w 2020 roku, wprowadzając akronim BANI. Opisuje on naszą rzeczywistość, która jest:

Brittle – krucha

Anxious – niespokojna

Non-linear – nieliniowa

Incomprehensible – niezrozumiała.

Opis ten pasuje nie tylko do zmian globalnych, odnosi się on także do sytuacji rynkowej, co z kolei wymusza szybkie reakcje w organizacjach i tworzenie nowych strategii. Nie pozostaje to bez wpływu na osoby, które są zatrudnione. Jeżeli klient coachingu mierzy się z takimi lub podobnymi wyzwaniami, coach możne poruszyć temat VUCA i BANI, zapraszając do rozmowy na temat zmieniającego się otoczenia biznesowego i wpływu, jaki wpływ mogą mieć te zmiany na pracę i środowisko klienta.

W świecie VUCA i BANI oprócz wyznaczania celów, ważne jest również ustalenie pożądanego stanu, który klient chce osiągnąć. To właśnie bycie w pożądanym stanie, umiejetność zarządzania emocjami, jest podstawą. Pomocna jest także akceptacja tego, że świat się szybko zmienia.

Umiejętności na wagę złota

Kolejnym ważnym krokiem jest zidentyfikowanie umiejętności, jakich klient potrzebuje do radzenia sobie z wyzwaniami. To m.in. rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji w warunkach niepewności, analiza potencjalnych scenariuszy i tworzenie strategii adaptacji w złożonym środowisku.

Trening mentalny i wizualizacja

O tym, jak wielka jest rola coacha i trenera mentalnego we wsparciu sportowca, który doznał kontuzji, pisaliśmy TUTAJ. Techniki te można przenieść ze sportu do organizacji czy innych obszarów życia. Na przykład klient może wyobrażać sobie, jak poradziliby sobie w trudnej sytuacji. Jak by zareagował na różne warianty zdarzeń. Warto w tych wizualizacjach wziąć pod uwagę potencjalne przeszkody, nawet takie, których pojawienie się wydaje się mało prawdopodobne. Nasz mózg przygotowuje się na te scenariusze, oswaja z nimi, zbiera dane z otoczenia, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu tych scenariuszy.

Plan działania

Warto także opracować plan działania, na który składają się konkretne kroki, jakie coachee podejmie, aby lepiej zarządzać zmianami. Ważna jest także identyfikacja wpływu, jaki coachee ma w danym obszarze.

Budowanie elastyczności

Świat VUCA i BANI wymaga rozwijania elastyczności w podejściu do zmian. Jako coachowie możemy wspierać klientów w tym procesie, chociażby poprzez zadawanie głębokich pytań, które zapraszają do pogłębionej analizy różnych scenariuszy. Warto eksplorować zarówno te „gorsze”, jak i „lepsze”.

Monitorowanie postępów

Kolejne sesje coachingowe mogą być dedykowane monitorowaniu postępów, pracy z emocjami, które mają doprowadzić klienta do osiągnięcia pożądanego stanu. To także przestrzeń na refleksje dotyczące doświadczeń związanych z zarządzaniem w warunkach VUCA i BANI. Coach może pomóc klientowi w wyodrębnieniu kluczowych umiejętności, które mogą być przydatne, gdy będzie musiał radzić sobie z podobnymi wyzwaniami.

Świat VUCA i BANI

To jedna z propozycji, w jaki sposób, wykorzystując obie te koncepcje, sesje coachingowa mogą pomóc klientowi zidentyfikować, zrozumieć i skutecznie radzić sobie z dynamicznymi i nieprzewidywalnymi warunkami biznesowymi. Jak radzić sobie ze zmianą, która jest nieprzewidywalna i nieliniowa, a rzeczywistość wydaje się krucha. Coaching staje się nie tylko wsparciem w konkretnych sytuacjach, ale również umożliwia rozwój umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w świecie VUCA i BANI.

Powiązane artykuły

Back to top button