AktualnościEdukacjaWiedza

Pytania kartezjańskie

Pytania kartezjańskie

Te głębokie pytania zapraszają do refleksji. Mogą pomóc w przezwyciężeniu trudności i znalezieniu wyjścia z impasu.

Pytania kartezjańskie warto zadać rozmówcy, np. klientowi, kiedy:

  • stoi on w obliczu zmiany
  • ma trudność z podjęciem decyzji
  • brakuje mu motywacji.

Ponieważ te pytania zapraszają do myślenia krytycznego, można je wykorzystać również wtedy, kiedy na przykład dokonujemy analizy albo planujemy cel. Jednym z narzędzi do analizy jest SWOT, które pozwala rozpoznać swoje silne i słabe strony, jak również istniejące i potencjalne szanse i zagrożenia z otoczenia zewnętrznego. Z kolei popularnym narzędziem do ustalania celów jest model GROW. Pytania pogłębią procesy z użyciem powyższych narzędzi.

Ja brzmią pytania kartezjańskie

Odpowiedzi na te pytania warto zapisywać. Mogą one stanowić inspirację do dalszych rozważań. Zapisywanie porządkuje też myśli.

  1. Co się wydarzy, jeśli to zrobisz? Jakie będziesz mieć możliwości/korzyści?
  2. Co się wydarzy, jeśli tego nie zrobisz? Jakie mogą być konsekwencje, jeśli nie podejmiesz żadnych działań?
  3. Co się nie wydarzy, jeśli to zrobisz? Czego może ci uniknąć albo jakie poniesiesz koszty?
  4. Co się nie wydarzy, jeśli tego nie zrobisz? Co możesz stracić, jakie szanse przepadną ?

Pytania kartezjańskie są potężnym narzędziem, które zaprasza do pogłębionej refleksji i myślenia krytycznego. Prowadzą często do ciekawych odkryć. Stanowią zatem użyteczne narzędzie dla coacha.

Powiązane artykuły

Back to top button