AktualnościPsychologia - badania

Wypalenie zawodowe – Polacy są w czołówce Europy

Wypalenie zawodowe

Statystyki nie napawają optymizmem. Aż 59 procent Europejczyków doświadczyło wypalenia zawodowego. Niestety, w tym niechlubnym rankingu zajmujemy czołowe miejsce.

Czy Europa stoi na krawędzi kryzysu zdrowia psychicznego? Patrząc na badania STADA z 2022 r., można sądzić, że tak. Wynika z nich, że w ostatnim czasie:

 • poziom stresu wzrósł z 25 do 37 procent
 • osoby poniżej 25. roku życia borykają się z większymi problemami niż inne grupy wiekowe
 • 59 procent badanych doświadczyło wypalenia zawodowego
 • ponad 1 na 3 Europejczyków ma problemy ze snem.

Na taki stan rzeczy ma wpływ pandemia, a jej skutki widać do dzisiaj. Ale – jak twierdzą badacze ze STADA – błędem byłoby doszukiwanie się przyczyn wyłącznie w zdarzeniach, które miały miejsce w 2020 r. Jeszcze przed Covidem odsetek osób, które cierpiały z powodu wypalenia zawodowego, przekraczał 50 procent. Dziś jest to prawie 60 procent. Tak deklarują sami badani, którzy albo byli o krok od wypalenia, albo go doświadczyli. Jest to najwyższy wynik, jaki do tej pory zanotowano.

Większy odsetek we wschodniej Europie

Nie w każdym kraju jest tak samo. Chociaż trzech na pięciu Europejczyków twierdzi, że cierpi na zaburzenia psychiczne, to we wschodniej części kontynentu statystyki mocniej pną się w górę.

W Polsce 70 procent pytanych uważa, że ​doświadczyła lub doświadcza wypalenia zawodowego, albo jest nim zagrożona. Za nami plasuje się Rumunia z wynikiem 67 procent.

Badania przeprowadzono również w Kazachstanie – 68 procent.

A jak jest w pozostałych państwach Europy? Oto wyniki:

 • w Holandii 22 procent dorosłych doświadczyło lub jest zagrożonych wypaleniem zawodowym
 • w Serbii – 20 procent
 • w Belgii – 19 procent
 • we Włoszech – 9 procent.

Wypalenie zawodowe nierówne wobec płci i wieku

Z jednej strony można sądzić, że Włosi są szczęśliwym narodem i symptomy związane z wypaleniem zawodowym dotyczą ich w małym stopniu. Tak jednak nie jest. Badacze pytali swoich respondentów nie tylko o to, czy osoby go doświadczyły albo są nim zagrożone. Na pytanie, czy czują się na skraju wypalenia zawodowego, TAK powiedziało:

 • 24 procent Włochów i Rumunów
 • 26 procent Polaków
 • 13 procent Austryiaków
 • 12 procent Szwajcarów.

Na ryzyko wypalenia zawodowego narażone są bardziej kobiety (53 procent) niż mężczyźni. Wysoki wskaźnik ryzyka, bo aż 68 procent, dotyczy osób młodych, które jeszcze nie ukończyły 25 lat. Wśród profesjonalistów w wieku od 25 do 34 lat to ryzyko wzrasta do 72 procent. Natomiast wśród osób powyżej 55. roku życia potencjał wypalenia zawodowego spada do 22 procent. Poza tym około jedna czwarta wszystkich respondentów w wieku poniżej 35 lat uważa, że ​​jest na na skraju wypalenia.

Te liczby mówią same za siebie. Jednocześnie pokazują, jak ważne jest przeciwdziałanie wypaleniu i dbanie o swój dobrostan. Pomocny w redukcji stresu jest trening Autogenny Schultza. Warto również znać techniki, które pomagają coachom zadbać o siebie w relacji z klientem.

ŹRÓDŁO: Pełny raport STADA znajduje się tutaj.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button