AktualnościMateriały videoWiedza

Mądrość mentoringu i inteligencja coachingu – wywiad z Grzegorzem Radłowskim

Mentoring i coaching

Mądrość i inteligencja są kluczowe w zarządzaniu. Dzieje się tak zwłaszcza w kontekście mentoringu i coachingu, które mają specyficzne zastosowanie w strategii, sprzedaży i zarządzaniu – mówi w wywiadzie dr Grzegorz Radłowski.

Doktor Grzegorz Radłowski jest coachem biznesu, trenerem i mentorem. Prowadzi zajęcia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Strategiczne Zarządzanie Sprzedaż, a także na kierunku Psychologia biznesu dla menadżerów na Akademii Leona Koźmińskiego. Jako Manager ds. Doradztwa i Konsultingu w obszarze Strategii i Konsultingu realizuje projekty doradcze wraz z międzynarodowym zespołem w USA, Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej i wielu innych krajach. Jest także autorem licznych artykułów naukowych z zakresu strategii sprzedaży i zarządzania oraz autorem pięciu książek, w tym omawianej w wywiadzie pozycji „Mądrość mentoringu i inteligencja coachingu”.

Mentoring i coaching – duet doskonały

„Mądrość i inteligencja pomagają w zarządzaniu, zwłaszcza w wykorzystaniu metod i technik mentoringu i coachingu. Są znane na rynku międzynarodowym od lat 60. czy nawet 50. W Polsce są one stosunkowo nowe, rozwijają się od 2-3 dekad” – mówi w wywiadzie Grzegorz Radłowski. W obszarze strategii, sprzedaży i zarządzania mentoring oraz coaching mają specyficzne zastosowanie. Dzieje się tak, ponieważ obecnie liderzy skupiają się na zarządzaniu potencjałem pracowników, dostosowując się do ich indywidualnych potrzeb i talentów. Różnorodność wiedzy, a także umiejętności pracowników rośnie. Rośnie także zapotrzebowanie zarówno na mentorów-specjalistów, jak i coachów, którzy pomagają efektywnie zarządzać potencjałem pracowników. Potencjał nie jest czymś stałym, wręcz przeciwnie. Jest zmienny, ale jest opiera się na mocnych
stronach i całościowym podejściem do człowieka.

W świecie dynamicznych zmian, coraz powszechniej używanej sztucznej inteligencji to, co obecnie wydaje się nowatorskie, może wkrótce stać się standardem. Mentoring i coaching pomagają nam dostosować się do tych zmian. Są także pomocne w uczeniu się na nowo nie tylko w obszarach wymagających sporego wysiłku intelektualnego, ale także w prostszych pracach. „Dlatego ważne jest, abyśmy byli zarówno nauczycielami, jak i uczniami samych siebie, a także innych. To pozwoli nam efektywniej radzić sobie w zmieniającym się świecie” – podkreśla dr Radłowski.

Na miarę XXI wieku

Coaching częściej jest stosowany w przypadku osób, które mają już wysokie kompetencje w swojej dziedzinie lub posiadają wiedzę i umiejętności, jednak na poziomie postawy nie są do końca pewni,
czy np. decydować się np. na określoną strategię postępowania. Dzięki niemu możemy pracować nad rozwojem i poprawą wyników, np. poprzez analizę wskaźników i planowanie na przyszłość.

Z kolei mentoring polega na dzieleniu się własną wiedzą i doświadczeniem z osobami, które tego potrzebują. Mentoring jest też ważny zwłaszcza na początku kariery pracownika, gdy ten potrzebuje wsparcia w nauce nowych umiejętności lub dostosowaniu się do nowego środowiska pracy. Na współczesnym rynku pracy, kiedy to firmy walczą o talent, onboarding, a raczej eduboarding
wykorzystujący mentorów, jest podstawą powodzenia. Ludzie chcą dość szybko dowiedzieć się, czy to
miejsce, otoczenie i wartość, którą ta firma dostarcza, jest zgodna z ich życiową intencją.

Warto też podkreślić, że coaching i mentoring stają się kluczowymi narzędziami, pomagającymi radzić sobie ze złożonością środowiska zawodowego. Dlatego inwestowanie w rozwój kompetencji zarówno coachingowych, jak i mentoringowych będzie wciąż rosło. Obie metody są kluczem do sukcesu w dynamicznym środowisku zawodowym w XXI wieku.

Mentoring i coaching – ważna lektura

Książka autorstwa dr Grzegorza Radłowskiego „Mądrość mentoringu, inteligencja coachingu. Sprzedaż i skuteczność menedżerska w stylu mentoringowym i coachingowym”, wyd. Onepress, szeroko omawia zagadnienia poruszone w wywiadzie, szczególnie dla osób zainteresowanych lub już
pracujących w takim modelu. Porusza ich wykorzystanie zarówno w strategii, w sprzedaży jak i w
zarządzaniu zespołami. To wartościowa lektura dla coachów, mentorów i liderów w organizacjach.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button