AktualnościWiedza

Nie ma mentoringu bez coachingu

Aby być dobrym mentorem, nie wystarczy jedynie podzielenie się wiedzą. Mentoring to nie doradztwo. To także wsparcie w rozwoju osobistym, dlatego niezbędne jest posiadanie umiejętności coachingowych.

Mentoring i coaching to dwie różne, ale powiązane ze sobą formy rozwoju osobistego. Mentor wspiera mentee, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, których mentee jeszcze nie posiada. Natomiast coach wspiera rozwój osobisty coachee, kierując jego procesem myślowym i motywując do działania.

Mentoring i coaching: dwie kompetencje jednocześnie

To właśnie umiejętności i doświadczenie coachingowe stanowią podstawę skuteczności procesów mentoringowych. Dobry mentor to ten, który potrafi aktywnie słuchać, zadawać trafne pytania i pozostawiać przestrzeń do refleksji. Mentorzy bez odpowiedniego przygotowania do swojej roli często popełniają błąd brania na swoje barki odpowiedzialności za postępy w rozwoju i sukcesy mentee. Ich poparta dobrymi intencjami chęć wspierania mentee prowadzi często do narzucania mu swojego stylu radzenia sobie z wyzwaniami. Mentor może próbować przekonywać mentee do rozwiązań, które sam stosował, i które przyniosły pożądane rezultaty. Jednak zapomina często, że głęboka zmiana może zajść w mentee jedynie wtedy, kiedy ten sam uwierzy w swój potencjał i odnajdzie najlepsze rozwiązanie dla danego wyzwania. Mentor może pomóc w tym procesie, na przykład:

  • podając przykłady
  • poszerzając horyzonty myślowe mentee
  • inspirując własnymi doświadczeniami.

Jednak to mentee jest w pełni odpowiedzialny za realizację swojego celu rozwojowego. I to on sam musi dokonać wyboru ścieżki, którą będzie kroczył, a także sposobu, w jaki zamierza radzić sobie z wyzwaniami.

Łącząc role i doświadczenie mentorki oraz coacha, mogę z pełnym przekonaniem potwierdzić, że to właśnie dzięki umiejętnościom i doświadczeniu coachingowemu proces mentoringu staje się skuteczny i bardziej satysfakcjonujący dla obu stron.

Obserwując mentorów, którzy brali udział w procesie mentoringu bez wcześniejszego przygotowania coachingowego, zauważyłam, że brak tych kompetencji może prowadzić do nieefektywności i nawet szkodliwego wpływu na mentee.

Narzędzia coachingu do wykorzystania w mentoringu

Jedną z kluczowych technik, które warto wykorzystać w procesie metoringowym, jest aktywne słuchanie. Mentor, będąc jednocześnie coachem, musi umieć skoncentrować się na tym, co mówi mentee, bez rozpraszania uwagi. To umiejętność głębokiego zrozumienia drugiej osoby, która buduje zaufanie i otwartość.

Inną ważną techniką jest zadawanie głębokich pytań. W miejsce udzielania gotowych odpowiedzi, mentor-coach skupia się na kierowaniu myśleniem mentee poprzez otwarte pytania, co sprzyja samodzielności w rozwiązywaniu problemów.

Refleksja to kolejny element coachingu, który warto integrować z mentoringiem. Mentor, posługując się refleksją, pomaga mentee spojrzeć na sytuacje z różnych perspektyw, co prowadzi do bardziej przemyślanych decyzji.

Dobry mentor, korzystając z coachingu, umie wspierać mentee poprzez inspirację, poszerzanie horyzontów myślowych i dzielenie się doświadczeniami. Jednak zawsze pamięta o tym, że to mentee jest odpowiedzialny za własny rozwój. Wsparcie mentora polega na stworzeniu warunków sprzyjających samodzielności i odkrywaniu własnych rozwiązań. W ten sposób mentoring staje się kompleksową formą wsparcia rozwoju, łączącą w sobie bogactwo doświadczenia mentora z efektywnymi technikami coachingu.

Mentoring bez przygotowania zawodowego i elementów coachingowych może okazać się ryzykowny. Bez tych umiejętności, mentor może wplątać mentee w nieodpowiednie ścieżki, szkodząc mu bardziej niż pomagając. Dlatego kluczowe jest połączenie mentoringu z coachingiem, aby stworzyć kompleksową i skuteczną formę wsparcia rozwoju osobistego. Obie te kompetencje: mentoring i coaching, mocno wspierają proces klienta.

Kamila Wosińska

Akredytowana Coach i Mentorka kobiet w biznesie. Pracuje z kobietami w obszarach przywództwa, wyboru ścieżki zawodowej i wzmacniania pozycji biznesowej. Aktywnie wspiera społeczności kobiet w IT. Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy GFT Technologies. Konferencyjna mówczyni motywacyjna. Wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego.

Powiązane artykuły

Jeden komentarz

  1. Bardzo dobry artykuł. Powyższy tekst jest mądrym i pouczającym wprowadzeniem do tematu mentoringu i coachingu. Wyjaśnia ważne koncepcje i zwraca uwagę na kluczowe kompetencje, które powinien posiadać mentor. Daje czytelnikowi pełne zrozumienie tego, dlaczego coachingowe umiejętności są niezbędne dla skutecznego mentoringu i dlaczego to podejście przynosi korzyści zarówno mentorowi, jak i mentee. Brawo 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button