AktualnościWiedza

Praktyczne sposoby budowania pewności siebie

Pewność siebie jest podstawą skutecznego przywództwa. W jej budowaniu pomogą skuteczne narzędzia i techniki, które wspierają w drodze ku pełnej wierze we własne talenty i możliwości.

Zdolność do przewodzenia w połączeniu z pewnością siebie wpływa na to, jak inni nas postrzegają i czy są skłonni podążać za taką osobą. Jednak pomimo swoich osiągnięć, wielu liderów, w szczególności kobiety na stanowiskach przywódczych, zmaga się z brakiem poczucia pewności siebie. Jak zatem ją zbudować? Po jakie narzędzia sięgnąć? Poniżej przedstawiam praktyczne sposoby budowania pewności siebie, które mogą być wykorzystane zarówno w pracy własnej, jak również przez coachów i mentorów pracujących z klientkami i klientami.

Liderki biznesu często stają w obliczu wyjątkowych wyzwań w miejscu pracy, od przebijania się przez szklany sufit po zwalczanie stereotypów i nieświadomych uprzedzeń. W tym kontekście pewność siebie staje się potężną bronią, tarczą przeciwko syndromowi oszusta i katalizatorem autentycznego przywództwa.

Siedem technik budujących pewność siebie

Poniższe ćwiczenia i techniki można zastosować w codziennym życiu w celu długoterminowego rozwoju pewności siebie. Wspierają one w budowaniu i podtrzymywaniu wiary we własne siły i kompetencje w rolach przywódczych.

1. Pętla informacji zwrotnej i prowadzenie dziennika

Warto wyrobić w sobie nawyk regularnego poszukiwania informacji zwrotnej od współpracowników, członków zespołu i przełożonych. Konstruktywna informacja zwrotna pomaga zrozumieć, w jaki sposób jesteśmy postrzegani i jak oddziałujemy na otoczenie. Stosowanie pętli informacji zwrotnej, czyli regularnego przeglądu zebranych informacji, pozwala na identyfikację najsilniejszych stron oraz na ocenę swoich postępów i dostosowywanie strategii dalszego budowania pewności siebie. Zdolność adaptacji i ciągłe doskonalenie są kluczowe w rolach przywódczych.

Dobrą praktyką jest również prowadzenie dziennika przywództwa. To codzienne zapisywanie swoich myśli, doświadczeń i wyzwań. Samo pisanie niemal automatycznie skłania do autorefleksji. Pozwala zastanowić się nad swoimi osiągnięciami i ewentualnymi obszarami, w których chcemy się rozwinąć. Ta praktyka może pomóc zwiększyć samoświadomość i śledzić swoje postępy.

2. Folder komplementów

Jednym z przydatnych narzędzi do wzmacniania samooceny jest folder komplementów. To regularnie uzupełniany zbiór pozytywnych opinii i osiągnięć. Może to być zwykły dokument, w którym przechowywane są otrzymane słowa uznania, referencje i osiągnięcia, do których można wrócić w chwilach zwątpienia. Ta zewnętrzna walidacja pomaga rozpoznać i docenić ich autentyczny wkład.

Brak wiary we własne kompetencje jest często subiektywny, oparty na samoocenie. Foder komplementów stworzymy dzięki regularnie zbieranym informacjom zwrotnym od współpracowników i przełożonych. Jest on doskonałym sposobem na uzyskanie zewnętrznego potwierdzenia swoich dokonań i wkładu.

3. Tworzenie tablicy wizji

Reprezentuje ona długoterminowe cele przywódcze i pomaga uwierzyć, że są one osiągalne i możliwe do spełnienia. Wizualizowanie swoich aspiracji może być potężnym ćwiczeniem budującym pewność siebie. Np. wizualizując swój sukces jako pewnej siebie liderki, mamy szansę przećwiczyć mentalnie udaną interakcję, podejmowanie decyzji i scenariusze rozwiązywania problemów. Wizualizacja przygotowuje umysł na sukces i tym samym wzmacnia pewność siebie.

Warto spisywać swoje marzenia i wizualizować, jak się spełniają. Tym samym akceptujemy siebie, swoją siłę i czujemy się bardziej pewni siebie.

4. Identyfikacja talentów i ich wykorzystanie

Aby zidentyfikować swoje naturalne mocne strony i talenty możemy skorzystać z dostępnych testów osobowości i testów talentów takich jak 16personalities czy test Gallupa StrengthsFinder. Wynik testu może pomóc w identyfikacji mocnych stron i indywidualnych predyspozycji. Zrozumienie swoich mocnych stron i ich wykorzystanie zwiększa wiarę we własne możliwości.

Pozwala dostrzegać w sobie więcej zalet. Ilekroć myślimy o swoich wadach lub o tym, czego nie mamy możemy odwołać się do naturalnych mocnych stron i talentów. Istotne jest docenianie tego, co w sobie mamy. To daje więcej siły i jest świetnym ćwiczeniem na pewność siebie.

Wielu profesjonalistom brakuje pewności siebie, ponieważ nie wierzą we własny talent. Warto nieustannie przypominać sobie, że jeśli osiągnęliśmy pewien punkt w swojej karierze, to dlatego, że mamy ku temu zdolności i determinację.

5. Praktyka wystąpień publicznych

Przywództwo często wiąże się z przedstawianiem wyników pracy, przemówieniami i wystąpieniami publicznymi. Regularne ćwiczenie umiejętności prezentacji wspiera rozwój skutecznej komunikacji. A za tym pomaga budować pewność siebie.

Wystąpienia publiczne można trenować przed lustrem, nagrywając filmiki do samooceny, czy przez dołączanie do klubu mówców takiego jak Toastmasters.  

Dobrym sposobem na ćwiczenie pewności siebie podczas przemawiania publicznego jest uczestnictwo w warsztatach i seminariach dotyczących przywództwa. Wydarzenia te zapewniają wspierające środowisko do nauki, nawiązywania kontaktów i budowania umiejętności. Kontakt z osobami o podobnych poglądach może zwiększyć pewność siebie i motywację.

6. Rytuał dbania o siebie

Zarządzanie stresem i odporność emocjonalna są integralnymi składnikami pewności siebie. Dbanie o swoje samopoczucie fizyczne i psychiczne ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania pewności siebie.

Indywidualne rytuały dbania o siebie nadają priorytet aktywnościom mającym na celu utrzymanie dobrego samopoczucia i dobrostanu. Warto zaplanować regularne ćwiczenia, zbilansowaną dietę i odpowiednią ilość snu.

Zaplanowane i traktowane priorytetowo dni dbania o siebie to jeden z najprzyjemniejszych sposobów na wzmocnienie odporności i pewności siebie. Chodzi nie tylko o pielęgnację ciała, ale także o inne aktywności, które nas relaksują. Czytanie książki, oglądanie filmu, robienie wszystkiego, co sprawia nam przyjemność. Dbanie o siebie to nie tylko dbanie o fizyczność, ale także o umysł i duszę.

Praktyka uważności i medytacji mogą pomóc zmniejszyć stres, zwiększyć samoświadomość i poprawić odporność emocjonalną. Spokojny i skoncentrowany umysł to podstawa wzmacniania pewności siebie.

7. Tworzenie sieci kontaktów i obecność online

Sieć kontaktów może odegrać kluczową rolę w budowaniu pewności siebie. Angażowanie się w wydarzenia networkingowe i budowanie obecność online za pośrednictwem mediów społecznościowych i profesjonalnych forum mogą zapewnić wgląd we własne siły, wsparcie i możliwości współpracy.

Warto mądrze korzystać z mediów społecznościowych i internetowych platform networkingowych, aby angażować się w dyskusje, dzielić się swoją wiedzą i budować swoją markę osobistą on-line.

Udział w wydarzeniach networkingowych i angażowanie się w rozmowy z innymi liderkami może zapewnić cenne spostrzeżenia i możliwości współpracy, co wzmacnia pewność siebie.

Synergia coachingu i mentoringu w budowaniu pewności siebie

Coaching i mentoring służą jako mnożniki siły w dążeniu do budowania pewności siebie w rolach przywódczych. Oto jak te relacje działają w harmonii z opisanymi technikami i codziennymi ćwiczeniami:

  • Spersonalizowane podejście i wskazówki. Coachowie i mentorzy oferują dostosowane narzędzia i wskazówki. Tym samym są w stanie pomóc w wykorzystaniu technik i ćwiczeń specjalnie dopasowanych do potrzeb i celów klientów.
  • Odpowiedzialność. W relacjach coachingowej i mentoringowej to klient jest w pełni odpowiedzialny za swoją podróż ku silnej pewności siebie. Regularne spotkania z mentorem lub coachem wspierają pozostawanie na dobrej drodze i bieżące monitorowanie postępów.
  • Pętla informacji zwrotnej. Coaching i mentoring zapewniają zewnętrzną perspektywę i regularne informacje zwrotne na temat postępów. Jednocześnie pomagają w interpretowaniu i stosowaniu informacji zwrotnych otrzymywanych od innych.
  • Rekomendacje dotyczące zasobów i narzędzi. Mentorzy i coachowie mogą zasugerować zasoby, warsztaty, seminaria i narzędzia oceny, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć efekty wysiłku związanego z budowaniem pewności siebie.
  • Wsparcie emocjonalne. Relacja coachingowa i mentoringowa oferują wsparcie emocjonalne, bezpieczną przestrzeń do omówienia wątpliwości i obaw oraz zachętę do wytrwania.

Techniki coachingowe wspierające budowanie pewności siebie

1. Aktywne słuchanie i odzwierciedlanie

Aktywne słuchanie demonstruje empatię, zapewnia bezpieczną przestrzeń i zachęca do autorefleksji, pomagając klientom uzyskać samoświadomość i poczucie odpowiedzialności.

Odzwierciedlanie potwierdza emocje, wzmacnia tożsamość i zachęca do współczucia, pozwalając klientom zaakceptować swoje przekonania i zmniejszyć zwątpienie w siebie.

Techniki te wspomagają również rozwiązywanie problemów poprzez radzenie sobie z przeszkodami emocjonalnymi i budowanie silnej relacji coach-klient. Czując się autentycznie wysłuchanym i zrozumianym, klienci rozwijają pewność siebie potrzebną do rozwoju osobistego i zawodowego.

2. Zadawanie pytań i dociekanie

Dociekliwe pytania zachęcają klientów do zastanowienia się nad swoimi myślami, uczuciami i celami, wspierając samoświadomość i rozwój osobisty. Angażując klientów w dialog, coachowie umożliwiają im wyrażanie swoich obaw i poszukiwanie rozwiązań, co może zwiększyć ich pewność siebie w rozwiązywaniu problemów. Techniki te pokazują również, że coach docenia perspektywę klienta, jednocześnie wzmacnia relację klient-coach. To z kolei sprawia, że klienci czują się wysłuchani i wspierani. Ostatecznie, zadawanie otwartych pytań i dociekanie prowadzi klientów na ścieżkę samopoznania, wzmacniając tym samym ich wiarę w umiejętności i słuszność podejmowanych decyzji.

3. Wizualizacja

Prowadząc klientów do żywego wyobrażania sobie ich przyszłych sukcesów, coachowie i mentorzy pomagają zaszczepić pozytywne i optymistyczne nastawienie. Ta mentalna próba pozwala klientom zobaczyć, jak osiągają swoje cele, co może zwiększyć ich wiarę w siebie i motywację. Wizualizacja pomaga również zmniejszyć zwątpienie i strach, zapewniając mentalny obraz sukcesu. Gdy klienci konsekwentnie wizualizują swoje pożądane wyniki, rozwijają większe poczucie pewności siebie i odporności, co zwiększa prawdopodobieństwo, że zamienią swoje wizje w rzeczywistość.

4. Wyznaczanie celów

Cele SMART (konkretne, mierzalne, ambitne, realistyczne i określone w czasie) zapewniają klientom jasny i ustrukturyzowany plan rozwoju osobistego i zawodowego. Dobrze zdefiniowane cele, dają klientom poczucie właściwego kierunku rozwoju. Natomiast osiąganie celów SMART wzmacnia wiarę w swoje możliwości, promując pewność siebie. Coachowie i mentorzy mogą wykorzystywać cele SMART, aby pomóc klientom w rozbiciu większych ambicji na możliwe do wykonania kroki, dzięki czemu sukces wydaje się osiągalny i zwiększa ogólną wiarę w zdolność do postępu. Metoda ta zachęca do przejęcia pełnej odpowiedzialności i zapewnia poczucie spełnienia. Gdy klienci osiągają kamienie milowe, dodatkowo zwiększają swoją pewność siebie.

5. Wzmocnienie i coaching oparty na mocnych stronach

Coaching mocnych stron zachęca klientów do przejmowania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania, dzięki czemu wspiera poczucie kontroli i własnej skuteczności. Pomaga klientom rozpoznać ich własne możliwości, prowadząc do zwiększenia pewności siebie. Coaching oparty na mocnych stronach koncentruje się na identyfikowaniu i wykorzystywaniu wrodzonych talentów klienta, co zwiększa samoświadomość i samoakceptację. Takie podejście wzmacnia przekonanie, że klienci mają unikalne talenty i cechy, co prowadzi do większej wiary w ich umiejętności. Kładąc nacisk na wzmocnienie i mocne strony, coachowie umożliwiają klientom wykorzystanie ich potencjału, ostatecznie budując ich pewność siebie w różnych aspektach życia.

Budowanie pewności siebie to ciągła podróż

Praca nad wzmacnianiem pewności siebie w rolach przywódczych to nieustająca podróż, która łączy w sobie samoświadomość, rozwój umiejętności i codzienne ćwiczenia. Coaching i mentoring są kluczowymi elementami tej podróży. Zapewniają spersonalizowane podejście, poczucie odpowiedzialności, informacje zwrotne i wsparcie emocjonalne. Stosując opisane powyżej techniki, ćwiczenia i systemy wsparcia, kobiety na stanowiskach kierowniczych mogą rozwijać trwałą pewność siebie, kreując tym samym możliwości doskonalenia się w swoich rolach i inspirowania tych, którym przewodzą. Warto pamiętać, że pewność siebie to nie tylko osobisty atut, to także źródło inspiracji dla innych, zachęcające ich do wykorzystania własnego potencjału przywódczego.

Kamila Wosińska

Akredytowana Coach i Mentorka kobiet w biznesie. Pracuje z kobietami w obszarach przywództwa, wyboru ścieżki zawodowej i wzmacniania pozycji biznesowej. Aktywnie wspiera społeczności kobiet w IT. Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy GFT Technologies. Konferencyjna mówczyni motywacyjna. Wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button