KonferencjeWydarzenia

11 Europejska Konferencja Psychologii Pozytywnej – 10-13 lipca 2024

11 Europejska Konferencja Psychologii Pozytywnej 2024: „To Ty, To Ja, To My” – Wspólnie Tworząc Lepszy Świat

W dniach 10-13 lipca 2024 roku malowniczy Innsbruck w Austrii stanie się centrum w dziedzinie psychologii pozytywnej. 11. Europejska Konferencja na temat Psychologii Pozytywnej zgromadzi specjalistów, badaczy, studentów. Dodatkowo będziemy wspólnie eksplorować i celebrować naukę o dobrostanie i ludzkiej egzystencji.

„To Ty, To Ja, To My”: Główny Temat Konferencji

Konferencja koncentruje się na temacie „To Ty, To Ja, To My”, który odzwierciedla współzależność i wspólnotę w naszym życiu. Celem jest podkreślenie, jak istotne jest zrozumienie i wspieranie zbiorowego rozkwitu, jak również wykracza poza indywidualne doświadczenia i osiągnięcia.

Program Konferencji: Głębokie Spostrzeżenia i Wiedza Specjalistyczna

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wybitnych prelegentów, uznanych ekspertów w swoich dziedzinach. Prelegenci podzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, obejmującymi szeroki wachlarz tematów:

  • Edukacja: Jak psychologia pozytywna może przekształcić metody nauczania i uczenia się.
  • Środowisko: Rola dobrostanu w tworzeniu zrównoważonego świata.
  • Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym: Strategie na rzecz harmonii i dobrego samopoczucia.
  • Zdrowie: Jak pozytywne nastawienie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne.
  • Kultura: Zrozumienie wpływu różnorodności kulturowej na dobrostan.

Aktywne Zaangażowanie: Warsztaty, Sympozja i Prezentacje

Konferencja oferuje nie tylko pasywne słuchanie, ale także aktywne zaangażowanie. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach partycypacyjnych. Będą też sympozja i fascynujące prezentacje, które pobudzają do refleksji. Poznamy praktyczne narzędzia do wykorzystania w codziennym życiu i pracy zawodowej.

Podsumowanie

  1. Europejska Konferencja Psychologii Pozytywnej w Innsbrucku to nie tylko platforma do dzielenia się wiedzą. To również wyjątkowa okazja do budowania sieci kontaktów, zdobywania inspiracji. Po drugie to świetne miejsce do wspólnego dążenia do poprawy jakości życia na poziomie indywidualnym i społecznym. To wydarzenie, które niewątpliwie przyczyni się do rozwoju i poszerzenia horyzontów każdego, kto jest zainteresowany potęgą pozytywnej psychologii.

Zapraszamy do Innsbrucka, aby razem odkrywać, jak możemy tworzyć lepszy świat poprzez „To Ty, To Ja, To My”!

Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button