Superwizje

Superwizja grupowa Izba Coachingu – 21 marca 2024

Superwizja grupowa

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do udziału w stacjonarnej superwizji grupowej, która odbędzie się w Gdyni, w dniu 21 marca 2024 r. w godz. 17:00-19:00. 

Wydarzenie to będzie wyjątkowe, ponieważ będzie można spotkać się bezpośrednio i doświadczyć inspirującej energii grupy, ale także będzie ono prowadzone przez superwizorkę Izby Coachingu, Agnieszkę Długołęcką-Kurzyk.

Gość prowadzący: Agnieszka Długołęcka-Kurzyk

 Akredytowana coach i superwizorka Izby Coachingu, certyfikowany coach ICF PCC
Wicedyrektorka Pomorskiej Izby Coachingu
Członkini Komisji Akredytacyjnej Polskiej Izby Coachingu
Certyfikowana trenerka biznesu z 20 letnim doświadczeniem. Uczy umiejętności biznesowych, menedżerskich, coachingowych, trenerskich, antydyskryminacyjnych.
Kierowniczka merytoryczna i wykładowczyni w Akademii Coachingu z programem akredytowanym przez Polską Izbę Coachingu w Uniwersytet MERITO WSB w Gdańsku

Czym jest superwizja?

Superwizja w coachingu to proces refleksyjnego uczenia się, rozwoju i samodoskonalenia coacha w bezpiecznej przestrzeni, atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, przy wsparciu ze strony superwizora.

Superwizor to osoba doświadczona w prowadzeniu procesów coachingowych i superwizyjnych oraz prezentująca kompetencje coacha i superwizora.

Superwizja odbywa się poprzez interaktywną refleksję, konstruktywną informację zwrotną, dzielenie się ekspertyzą oraz stosowanie narzędzi z różnych obszarów rozwojowych.

Po co jest superwizja?

Superwizja jest jedną z najbardziej efektywnych metod wsparcia i rozwoju kompetencji w zawodach związanych z pomaganiem, w tym także w coachingu. Obszary wsparcia superwizyjnego mogą dotyczyć wielu aspektów funkcjonowania i pracy coacha.

Korzyści z superwizji:

 • rozwój umiejętności coachingowych,
 • poszerzenie repertuaru stosowanych technik i narzędzi coachingowych,
 • pomoc w określeniu indywidualnego stylu pracy coachingowej,
 • pomoc w zidentyfikowaniu głównych wyzwań i trudności, z którymi spotyka się coach,
 • wypracowanie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z klientami,
 • wsparcie w lepszym rozumieniu wpływu wartości, przekonań i emocji coacha na jego efektywność w pracy coachingowej,
 • analiza dylematów etycznych, z którymi spotyka się coach w swojej pracy.

Kto może uczestniczyć w superwizji?

 • praktykujący coachowie;
 • coachowie, którzy dopiero uczą się sztuki coachingu i poprzez uczestnictwo w superwizji chcą rozwijać swój warsztat coachingowy (prowadzą sesje coachingowe);
 • coachowie, którzy chcą omówić swój konkretny przypadek pracy z klientem;
 • coachowie, którzy poprzez uczestnictwo i słuchanie innych chcą rozwijać się sami.

Otrzymasz zaświadczenie

1. Zaświadczenie o udziale w superwizji grupowej, z podaniem czasu trwania (godziny zegarowe), dla uczestników, którzy nie poddawali superwizji swojej pracy w roli coacha (nie przedstawiali własnego przypadku).

2. Zaświadczenie o udziale w superwizji grupowej, z podaniem czasu trwania (godziny zegarowe) i poddaniu superwizji własnej pracy w roli coacha wraz z czasem trwania tej superwizji pracy własnej (godziny zegarowe).

więcej o definicjach superwizji: SYSTEM-AKREDYTACJI-IZBY-COACHINGU

Inwestycja w rozwój*.

 • Coach, superwizor uczestniczący w superwizji grupowej: 100 zł
 • Coach, superwizor akredytowany w IC 75 zł
 • Coach absolwent akredytowanego przez IC programu dla coachów 75 zł
 • Coach członek IC 75 zł
 • COACH KTÓRY PIERWSZY RAZ DOŚWIADCZY SUPERWIZJI 50 zł.

W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.

___________________

Zapisy wyłącznie przez portal Evenea, pobierz bilet i pokaż go na spotkaniu

Miejsce: Akademia Ja, ul. Śląska 51B/1A, 81-304 Gdynia

Zapraszamy!

Organizator: Izba Coachingu Oddział Pomorski

Agnieszka Długołęcka-Kurzyk

Wicedyrektorka Pomorskiej Izby Coachingu


Robert Łężak

Wykładowca, nauczyciel coachingu i mentoringu, Prezes EMCC Poland 2019-2022, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Partner Zarządzający w Norman Benett.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button