Materiały videoWiedza

Co to jest akredytacja w coachingu

Akredytacja w coachingu

Słowo akredytacja pochodzi od łacińskiego słowa accredito, co oznacza zawierzać, zaufać. Termin ten oznacza postępowanie, w którym instytucja akredytująca udziela dowodu zaufania, że dana jednostka świadczy usługi na odpowiednim poziomie, określonym wymogami standardów akredytacyjnych.

AKREDYTACJA W COACHINGU – KTO JĄ WYSTAWIA

Na przykład w polskim szkolnictwie wyższym akredytacja to uznanie przez jednostkę zewnętrzną kompetencji szkoły wyższej do prowadzenia studiów na określonym kierunku. Akredytacją uczelni wyższych w Polsce zajmuje się Polska Komisja Akredytacji. Natomiast akredytacja coachingowa to formalne uznanie osiągnięć oraz standardów praktyki w zawodzie Coacha poprzez niezależną, bezstronną instytucję upoważnioną do akredytacji.

NA ŚWIECIE JEST WIELE TAKICH ORGANIZACJI:

  • European Mentoring and Coaching Council (EMCC)
  • Association for Coaching (AC)
  • International Coach Federation (ICF) I inne

W Polsce obecnie liczą się 3 niezależne organizacje, które wystawiają takie akredytacje: European Mentoring and Coaching Council (EMCC) International Coach Federation (ICF) Izba coachingu (IC)

W coachingu wystawiane są dwa rodzaje akredytacji:

  1. dla usługi – czyli na przykład akredytacja na dany kurs lub szkolenie
  2. dla osoby – czyli akredytacja indywidualna dla konkretnej osoby coacha czy mentora

Akredytacja indywidualna niesie ze sobą wiele korzyści, m.in.:

  • Zapewnia klientów o poziomie Twoich umiejętności.
  • Podnosi Twoją zawodową wiarygodność.
  • Wyróżnia Cię jako profesjonalistę pracującego według najwyższych standardów.
  • Pokazuje, że stale rozwijasz swoje umiejętności.
  • Podnosi standardy i wiarygodność Twojego zawodu.

Akredytacja w coachingu jest ważna, tym bardziej że zarówno coaching, jak i mentoring oraz superwizja coachów, mentorów oraz superwizorów nie są zawodami regulowanymi prawnie. Organizacje i stowarzyszenia takie jak EMCCICFACSFC zabiegają o ustanowienie zawodu coacha, o czym szeroko piszemy tutaj. Zanim jednak to nastąpi właśnie akredytacja jest jednym ze sposobów zweryfikowania coacha.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button